St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Vacature Ouderling

13-07-2018 24:00 uur

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de heer Gerrit Jan van de Pol zich bereid heeft verklaard om de functie van ouderling in onze gemeente te vervullen.

Bezwaren tegen de  procedure  kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend te worden ingediend tot en met 13 juli bij onze scriba mw. J. van der Linden, Hellenbergstraat 5.

De kerkenraad.