St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 1 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen.

Ouderling van dienst: J. v. d. Linden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Betuwse jeugdkampen.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 8 juli.

10:00 uur voorganger: Dr. W. G. van Iperen. 

Ouderling van dienst: P. v. Houten. Afkondigingen C. v. Elst

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd kerkverlichting.
Zondag 15 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Alma.

Ouderling van dienst: R. v. Meeteren. Afkondigingen T. v. Wijk.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Bartimeus.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor orgelfonds.

Zondag 22 juli.

10:00 uur voorganger: Dhr. A. Peters. 

Ouderling van dienst: J. v. d. Linden. 

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de ouderensoos.

Zondag 29 juli

10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena.

Ouderling van dienst: P. v. Houten.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor erediensten.

Activiteiten in onze gemeente.

Dinsdag     3 juli:  14:00 uur Verjaardagsbusjes legen bij Jannie van der Linden.
Dinsdag     3 juli:  19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Zondag      8 juli:  09:45 uur Kerkdienst ziekenhuis Rivierenland.
Maandag   9 juli:  14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw. 
Maandag   9 juli:  20:00 uur Gebedskring in de Anna-kamer.
Maandag 23 juli:  14:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
 
Inloop Anna- kamer.
 
Ds. T. Nielen-Rosier is iedere woensdag aanwezig in de Anna-kamer
Inloop / spreekuur van 10:30 uur tot 12:00 uur. Op 4 juli is ze afwezig.

Op woensdag 25 juli is er een inloop plus. Er is koffie en thee om die tijd in de Anna-kamer en een
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Welkom!

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Verantwoording diaconale collecte van de maand juni:

  3 juni   € 68,05   Ambulance wens     
10 juni   € 55,25   Werelddiaconaat      
17 juni   € 33,00   Diaconie    
24 juni   € 60,45   Eigen jeugdwerk         

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juni:

Kerk                     € 129,70    
Inst.houd.pr.pl.     €   35,10         
Erediensten         €   63,40
Jeugdwerk           €   32,65    
Klein onderhoud  €   36,55         

Kopij. 

Kopij voor de maand augustus 2018 moet uiterlijk woensdag 1 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl