St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

03-07-2018

Kerkdiensten.

Zondag   8 juli, 10.00 uur: dr. W.G van Iperen uit Barneveld.
Zondag 15 juli, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal.

Kinderkerk.

De kinderkerk heeft zomervakantie. We zien elkaar weer in september. 
Fijne vakantie iedereen!

Zieken.

Op het moment van schrijven zijn er geen mensen in het ziekenhuis. Maar diegenen, die thuis gekomen zijn uit het ziekenhuis of van een revalidatie, willen wij heel veel sterkte en goede moed wensen met hun herstel Ook de mensen, die zich inzetten als mantelzorger willen wij heel veel kracht en sterkte wensen, want het is niet altijd even makkelijk, je moet soms heel veel tegenslagen verwerken. En proberen positief te blijven. 
Wij willen iedereen Gods zegen wensen in deze moeilijke en blijde tijden.

Uit de Annakamer.

Op 24 juni hebben we een mooie familiedienst gehad, waarin kinderen van de kinderkerk afscheid namen en welkom geheten werden in de tienerdienst. 
We namen afscheid van Wim van der Linden als ouderling en ook God danken voor zijn 55-jarig huwelijk met Jannie. 
Daarnaast hebben we gedankt voor alles wat er het afgelopen seizoen gedaan is in of voor de kerk.
De band Online zong een aantal mooie liederen, veel kerkgangers zongen mee, en ze verzorgde een deel van de muzikale begeleiding naast Marja op het orgel. 
De overstappers hebben hun dromen gedeeld en jongeren vertelden over wat de teksten in de dienst voor hen betekenden. 

Een aantal jongeren is geslaagd voor hun examen, gefeliciteerd! Een enkeling wacht nog in spanning. 
We hopen op goede uitslagen. Examens blijven spannend, ook bij ons thuis. 
Mijn zonen deden beiden examen en zijn geslaagd. En dan nu op naar een volgende fase, voor de jongeren, maar net zo goed voor hun ouders. 
Ook voor de basisschoolleerlingen die nu naar het voortgezet onderwijs gaan en hun ouders geldt dit.
Veel succes. 

De vakantieperiode breekt aan. Zelf ga ik pas half september op vakantie. Dat betekent dat ik in de zomer, behalve 4 juli, iedere woensdag aanwezig zal zijn in de Anna-kamer en in de middag bezoeken zal afleggen en verder al voorbereidingen treffen voor het volgende seizoen. 

In de maanden juli en augustus ga ik niet voor in Eck en Wiel. Een parttime dominee preekt minder en als de vieringen op feestdagen, familiediensten en andere belangrijke momenten gevuld zijn, blijven er weinig zondagen over. 
In overleg met de kerkenraad zijn de preekbeurten volgend jaar meer gespreid en heb ik er meer. 
Al doende leert men. Ik hoop wel een keer als kerkganger aanwezig te zijn. 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 
 

Bedankt.

Wij willen de leiding van de kinderkerk heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet van het afgelopen seizoen. Wat hebben jullie veel werk verzet en afgelopen zondag een hele mooie afsluiting met de tieners en de Band Online erbij. En natuurlijk iedereen die daar aan mee geholpen heeft bedankt. Wij hopen nog veel van jullie te horen en samen te werken, dat zal geweldig zijn.

Inloopmiddagen. (In het jeugdgebouw te Eck en Wiel vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur)

De volgende data voor de maanden juli en augustus: 9 juli, 23 juli, 6 augustus en 20 augustus. 
Iedereen is van harte welkom.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 10 juli a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.