St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 3 juni - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: P. van Houten.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor Ambulance wens.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
Zondag 10 juni.

10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen. 

Ouderling van dienst: W. van der Linden.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd eigen jeugdwerk.
Zondag 17 juni.

10:00 uur voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik.

Ouderling van dienst: R. van Meeteren.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor klein onderhoud.

Zondag 24 juni - Familiedienst - Met medewerking van band On-Line, kinderkerk en tienerdienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 

Ouderling van dienst: R. van Meeteren. 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de eigen jeugdwerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.  
                                                Uitgangscollecte is bestemd voor erediensten.

Zondag 1 juli.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum.

Ouderling van dienst: J. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Betuwse jeugdkampen.
2e collecten is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente.

Maandag       4 juni:  20:00 uur  Gebedskring in de Anna-kamer.
Donderdag    7 juni:   07:30 uur  55+ reis start in het jeugdgebouw.
Zondag       10 juni:   09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag     11 juni:  14:00 uur   Inloopmiddag in het jeugdgebouw 
Dinsdag       19 juni:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Maandag     25 juni:  14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw 
Dinsdag       26 juni:  17:45 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag  26 juni:  14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Dinsdag         3 juli:   14:00 uur  Verjaardagsbusjes legen bij Jannie van der Linden.
 
Afscheid. 

In de dienst van 24 juni zullen 4 kinderen afscheid nemen van de kinderkerk. Ook nemen we afscheid van Corina van Dijk en danken haar voor alle inzet. Tevens nemen we afscheid van ouderling Wim van der Linden en danken hem voor de vele jaren inzet in de kerkenraad. Heel veel dank hiervoor.

Koffieochtend.

Ds. T. Nielen-Rosier is iedere woensdag aanwezig in de Anna-kamer.
Inloop / spreekuur van 10:30 uur –12:00 uur.
Op woensdag 27 juni is er een koffieochtend om die tijd in de Anna-kamer. Een kopje koffie of thee en de mogelijkheid tot een gesprek met de aanwezigen. Welkom.
Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Vacaturure`s.

Een ander punt is de vacaturestelling voor ouderling of diaken. De kerkenraad zoekt mensen voor ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. En denkt na over hoe ze de taak en de roeping van de kerkenraad kan blijven vervullen. Als u zich zelf geroepen voelt tot een taak of iemand anders weet, meld het ons!
Op de gemeenteavond hebben wij u voorgelegd of ook andere, niet ouderlingen, de afkondigingen konden doen, omdat er binnenkort nog maar 2 ouderlingen zijn, van wie 1 jeugdouderling. Er werd ingestemd. Af en toe zullen er ook andere ambtsdragers de afkondigingen doen en op termijn ook anderen, zoals de tieners. De ouderling van dienst houdt zijn of haar taak aan het begin en eind van de dienst.

55+ reis

Op 7 juni is de 55+ reis gepland. We gaan dit jaar naar Brabant, naar Strijbeek en Dussen. 
Om halfacht aanwezig te zijn in het jeugdgebouw en vertrek om acht uur.
Groetjes Corrie van Elst.

Verantwoording diaconale collecte van de maand mei:

  6 mei   €  41,90   Missionair werk      
10 mei   €  29,10   Diaconie      
13 mei   €  25,55   Diaconie 
20 mei   €  86,15   Zending,  Kerkmuziek   
27 mei   €  38,10   Diaconie         


Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand mei:

Kerk                    €  231,75    
Inst.houd.pr.pl.    €    58,50         
Erediensten        €    28,25
Catechese          €  108,30    
NBG    €    29,55        
Ouderenwerk    €    40,30

Kopij

Kopij voor de maandbrief van juli 2018 moet uiterlijk woensdag 27 juni a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres:  maandbrief@kerkenwiel.nl