St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-06-2018

Kerkdiensten.

Zondag 10 juni, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Zondag 17 juni, 10.00 uur: ds. S. de Kam uit Maurik.

Kinderkerk.

Iedereen is van harte welkom op de Kinderkerk van Eck en Wiel. Wij komen samen op zondagochtend om 10.00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel. 

Zieken.

Mw. R. de Jong uit de Valentijn is in het ziekenhuis in Tiel opgenomen.
Wij wensen diegenen die nog op een oproep zitten te wachten om opgenomen te worden, heel veel sterkte en Gods zegen toe. En alle mensen die thuis gekomen zijn een spoedig herstel  en beterschap.
Wij leven als gemeente met u mee.
 
Uit de Annakamer.

We kunnen terugkijken op een mooie dienst met Pinksteren. Een volle kerk met oud en jong. Femke van Doorn werd gedoopt. Ze zag er prachtig uit en in schitterende jurk. Ze zwaaide naar opa en oma en andere bekenden. Dat was ontroerend om te zien. We waren getuige van de doop met water en we hoorden over de doop met de Geest. Het was al weer 3 jaar geleden dat de doop bediend is. Dan is het bijzonder om mee te maken dat God ook tegen Femke zegt dat ze bij Hem hoort en opgenomen is in de gemeenschap van de kerk. Een gelegenheidskoperensemble en het orgel zorgden voor de muziek. Aron sprak een gedicht uit in de vorm van een brief. Tijdens de dienst voel je als het ware de Geest. 

Naast vreugde is er ook verdriet: mw. Riek Baars is op hoge leeftijd overleden. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en andere familieleden kracht toe en bidden dat God hen nabij is in hun verdriet en gemis. 

Op dit moment houdt de privacywetgeving de kerkenraad bezig. De invoering van de A(lgemene) V(erordening) G(egevensbescherming) verplicht ook kerken om hun privacybeleid te verwoorden. Het raakt tegelijk iets wezenlijks in de kerk: het omzien naar elkaar. Hoe geef je dat vorm en hoe zorg je voor privacy? Privacy gaat het over het gebruik van persoonsgegevens zoals het vermelden naar wie de bloemen gaan in de kerkdienst (vanwege de uitzending op internet) tot foto’s en persoonsgegevens op de website tot vermelding in De kerk roept. Op de gemeenteavond kreeg de kerkenraad hulp aangeboden van P. van Dijk (elke vereniging heeft er ook mee te maken) en we volgen de informatie van de landelijke kerk om aan de privacywetgeving vorm te geven in de kerk. Dit wordt vervolgd… 

Een ander punt is de vacaturestelling voor ouderling of diaken. De kerkenraad zoekt mensen voor ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester en denkt na over hoe ze de taak en de roeping van de kerkenraad kan blijven vervullen. Als u zich zelf geroepen voelt tot een taak of iemand anders weet, meld het ons! Op de gemeenteavond hebben we u voorgelegd of ook anderen, niet ouderlingen, de afkondigingen konden doen, omdat er binnenkort nog maar 2 ouderlingen zijn, van wie 1 jeugdouderling. Er werd ingestemd. Af en toe zullen ook andere ambtsdragers de afkondigingen doen en op termijn mogelijk anderen, zoals de tieners. De ouderling van dienst houdt zijn of haar taak aan het begin en eind van de dienst. 

24 juni is er familiedienst en nemen we afscheid van een aantal kinderen in de kinderkerk. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. 

Vanuit een warm Elst een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag,
Inloop: woensdag van 
10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–.

Inloopmiddagen.

Maandag 11 en 25 juni in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 juni a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.