St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-05-2018

Kerkdiensten.

Zondag 27 mei, 10.00 uur: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
Zondag   3 juni, 10.00 uur: Mw. ds. T. Nielen, Viering Heilig Avondmaal.

Kinderkerk.

Iedereen is van harte welkom op de kinderkerk van Eck en Wiel. Wij komen samen op zondagochtend om 10.00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel. 

Pinksteren…… Wat is Pinksteren. Lastig om uit te leggen aan de kinderen. Afgelopen zondag hebben wij hierbij stil gestaan. De uitstorting van de heilige geest. Je kunt het vergelijken met een paardenbloem die uitgebloeid is. Er komen dan van die mooie pluisjes aan de stengel te zitten. Als je dan blaast, waaien de pluisjes weg en komen ergens op de grond te recht. Valt het in goede aarde, komt er vanzelf weer een mooie paardenbloem. 
Ook mochten wij Femke van Doorn verwelkomen. Zij werd gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mooi, dopen met Pinksteren. 

Zondag 27 mei hopen wij verder te gaan met ons programma, maar starten wij ook al met de voor-bereidingen op de gezinsdienst van 24 juni. 
Het afscheid van een aantal kinderen van de kinderkerk nadert. Maar voor het zover is gaan wij eerst met z’n allen op 3 juni naar Zideris. Daar treedt de Ingense band Online op. Zij begeleiden de dienst in Zideris en wij gaan daar als kinderkerk naar toe om te luisteren, te zingen en te genieten samen met de bewoners van Zideris. 
Tevens een mooi voorproefje op 24 juni, want ook dan komt Online onze “afscheidsdienst” opluisteren.

Zieken.

Dhr. Arie Willemsen van de Homoetsedreef is in het ziekenhuis opgenomen.
Mw. Dicky van Oort van de Burg. Verbrughweg en mw. Drika van Brenk zijn weer uit het ziekenhuis thuis gekomen en maken het naar omstandigheden goed.
Ook mw. Ria van der Berg uit de Homoetsestraat is weer thuis uit het ziekenhuis.
Mw. Annie van Doorn is momenteel nog in het Oranje Nassauoord in Wageningen en het gaat naar omstandigheden goed met haar, ze wacht op een plekje elders.

Wij wensen ook de mensen, die op een oproep wachten om geopereerd te worden heel veel sterkte en Gods zegen toe.
Mocht u iemand weten die ook ziek is of het moeilijk heeft laat het ons weten.
Wij gedenken hen allen in onze gebeden en wensen iedereen heel veel sterkte en van hart beterschap toe.
 
Uit de Annakamer.

Op het moment van dit schrijven ben ik druk met de voorbereiding voor de dienst op 1e Pinksterdag. Een doopdienst op Pinksteren. Femke van Doorn wordt gedoopt. Een dag met een doop met water en met Geest. Ik kijk er naar uit. In de volgende Kerk Roept een terugblik op deze dienst.

Ook in Eck en Wiel zijn er examenkandidaten. Ik wens iedereen die examen doet veel succes.

Om de inloop wat meer vorm te geven houd ik 1x in de maand een koffieochtend op de inlooptijd. Ik nodig u uit om een kopje koffie of thee te drinken in de Anna-kamer met de mogelijkheid voor een gesprek. De 1e keer is op woensdagochtend 23 mei, om 10.30 uur. 
U bent van harte welkom. Een hartelijke groet

Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk via mw. C. van Elst € 50,- en via dhr. W. van der Linden € 8,85.

55+ Uitje.

U heeft inmiddels het programma thuis gekregen. Er hebben zich al heel wat mensen opgegeven, maar er is nog plaats, dus wie nog mee wil. 
Bel: Theo van Wijk, tel. 0344-691960 of Corrie van Elst, tel. 06-10213106 / 0344-694077.
 
Ouderensoos.

Op 24 mei a.s. is er weer ouderensoos! 
Donderdag 28 juni houden we ons jaarlijkse uitstapje met als afsluiting een gezellig etentje. 
Tot ziens op 24 mei a.s. om 14.30 uur in het jeugdgebouw.
Hartelijke groet, Rebinah tel. 0344-689805 en Ans tel. 0344-691939

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 juni a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.