St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 6 mei.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Schimmel uit Spijk.

Ouderling van dienst: P. van Houten

Collecte: 1e collecte is bestemd voor Missionair werk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
Donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag.

10:00 uur voorganger: Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal.
 
Ouderling van dienst: R. van Meeteren.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de erediensten.
Zondag 13 mei - Wezen zondag
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum.

Ouderling van dienst: W. van der Linden.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor het Bijbelgenootschap.

Zondag 20 mei - 1e Pinksterdag - bediening Heilige Doop.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 

Ouderling van dienst: P. van Houten. 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de zending PKN.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese.

Zondag 27 mei - Zondag Trinitatis.

10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.

Ouderling van dienst: R. van Meeteren.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het ouderenwerk.
 
Activiteiten in onze gemeente
 
Zondag      13 mei: 09:30 uur Tienerdienst in het jeugdgebouw.
Maandag   14 mei: 14:00 uur tot 16:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag     15 mei: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Dinsdag     22 mei: 19:45 uur Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag 24 mei: 14:30 uur Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Maandag   28 mei: 14:00 uur tot 16:00 uur Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Maandag     4 juni: 20:00 uur Gebedskring in de Anna-kamer.
Donderdag  7 juni: 08:00 uur 55+ reis 2018.
 
Catechisatie 
 
De catechisatie zijn op 16 en 30 mei. Tijd: 19:00 tot 20:00 uur voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.
 
Inloop / spreekuur
 
Ds. T. Nielen-Rosier is iedere woensdag aanwezig in de Anna-kamer.
Inloop / spreekuur van 10:30 uur –12:00 uur.

Op woensdag 23 mei is er een koffieochtend om die tijd in de Anna-kamer. Een kopje koffie of thee en de mogelijkheid tot een gesprek met de aanwezigen. Welkom.
Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier.

Solidariteitskas.
Van alle meerderjarige leden van de PKN wordt gevraagd om €  10,- bij te dragen aan de Solidariteitskas.
Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met andere kerken of Christenen die het moeilijk 
hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk van alle activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente. De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdragen.
Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank, de kerkrentmeesters.

55+ reis
 
Op 7 juni is de 55+ reis gepland. We gaan dit jaar naar Brabant, naar Strijbeek en Dussen. 
Verdere informatie op het programma blad.
Corrie van Elst.


Verantwoording diaconale collecte van de maand april

  1 april   €  84,90  Jeugdwerk.        
  8 april   €  43,15   t’ Hoogbroek.      
15 april   €  26,70  diaconie 
22 april   €  34,25  Kerkmuziek       
28 april   €  47,90         Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand april

Kerk                         €  232,75
Inst.houd.pr.pl.         €  103,90     
Orgelfonds               €    48,60
Geluidinstallatie.      €    25,15
Pastoraat  €   43,80    
Buitenonderhoud  €   42,55

Kopij

Kopij voor de maandbrief van juni 2018 moet uiterlijk woensdag 30 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl