St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

08-05-2018

Kerkdiensten.
 
Donderdag 10 mei, 10.00 uur ds. A.D. Poortman uit Veenendaal - Hemelvaartsdag.
Zondag      13 mei, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum - Wezen zondag
Zondag      20 mei, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, 1e Pinksterdag - Doopdienst.

Kinderkerk.
 
Iedereen is van harte welkom op de kinderkerk van Eck en Wiel. Wij komen samen op zondagochtend om 10.00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel. 

Bloemen.

In de maand april zijn de bloemen gegaan naar dhr. Anton de Heus, dhr. Wim van der Linden, dhr. Frits Verbrugh en mw. Drika van Brenk. Zij mochten allen weer uit het ziekenhuis thuis komen.
Ook zijn er boeketten gegaan naar dhr. W. van Doorn en mw. Vonk-de Keyzer ter bemoediging.

Zieken.

Bij het opmaken van dit kerkblad zijn mw. Ria v.d. Berg uit de Homoetsestraat 42 en mw. Drika van Brenk uit de Klaproosstraat 3 weer opgenomen in het ziekenhuis. 
Met dhr. van Tintelen uit de Homoetsestraat 70 gaat het gelukkig weer wat beter.

Mochten wij iemand vergeten zijn, wij wensen alle zieken en herstellenden van harte beterschap en heel veel sterkte en Gods zegen toe. 
Misschien is het leuk om deze mensen en ook diegenen die uit het ziekenhuis thuis gekomen zijn eens een kaartje te sturen.
 
Uit de Annakamer.

Het is mei. De fruitbomen zijn alweer bijna uitgebloeid. Het is een maand vol onregelmatigheid: dan weer vrij, dan werken, dan weer een feestdag, dan een gedenkdag. Rommelig en verwarrend, maar ook licht en vrolijk vanwege dagen die langer worden en de wat warmere temperaturen. 
We kijken uit naar Pinksteren. Het feest van de Geest. De dienst op pinkstermorgen zal feestelijk zijn: er zal gedoopt worden! 

Met Pinksteren is het ook al weer een jaar geleden dat ik intrede deed in Eck en Wiel. Het jaar is voorbij gevlogen. Met velen heb ik inmiddels kennis gemaakt, met anderen zal het nog gebeuren. Ik begin mijn draai te vinden in de gemeente en in het werk dat er ligt. 

Om de inloop wat meer vorm te geven houd ik 1x in de maand een koffieochtend op de inlooptijd. 
Ik nodig u uit om een kopje koffie of thee te drinken in de Anna-kamer met de mogelijkheid voor een gesprek. De 1e keer is op woensdagochtend 23 mei, om half 11. U bent van harte welkom. 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk; via mw. R. Muller € 10,–
                                        via ds. T. Nielen-Rosier € 15,–.
Ontvangen voor het bloemenfonds; via W. van der Linden € 10,–.

Solidariteitskas.

Van alle meerderjarige leden van de PKN wordt gevraagd om € 10,– bij te dragen aan de Solidariteitskas. Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met andere kerken of christenen die het moeilijk hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk van allerlei activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente. De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage. 
Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank, de kerkrentmeesters.

55+ Uitje.

We hebben u al verteld dat we op reis gaan. Op donderdag 7 juni vertrekken we om 08.00 uur richting Strijbeek. Daar zullen wij een hortensiakwekerij bezoeken. Daar kunt u ook nog op een verrassing rekenen! Deze dag gaan we ook nog naar Dussen naar een klompenmakerij. 

Het programmablad van ons reisje hebben wij inmiddels rondgebracht. Geeft u zich zo snel mogelijk op bij de genoemde adressen.
Namens de diaconie, Theo van Wijk en Corrie van Elst.
 
Inloopmiddag.

De volgende maandagmiddagen staan weer vast: 14 mei, 28 mei, 11 juni en 25 juni. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in het jeugdgebouw, Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel. 
Iedereen is van harte welkom, onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.
 
Wij hebben de eerste mannelijke gast mogen verwelkomen en wij hopen van harte dat er meerdere mannen zich geroepen voelen om een gezellige middag mee te maken.
Met een hartelijke groet, Trudy Hekman en Corrie van Elst.


Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 mei a.s.op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
 
Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.