St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-04-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 29 april, 10.00 uur: ds. D.M. van de Wel uit Langbroek.
Zondag   6 mei,  10.00 uur: ds. J. Schimmel uit Spijk.

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Anna kerk.

Verstoppetje spelen.Wie heeft dit niet gedaan. Je proberen te verstoppen, omdat je iets gedaan hebt wat niet mag. Oh, als ze erachter komen en mij vinden krijg ik straf. 
De Kinderkerk van Eck en Wiel staat de komende dienst stil bij de verhalen uit Genesis. Adam en Eva leven in een prachtige tuin. Ze mogen alle vruchten plukken en opeten. Behalve van één boom mogen zij niet eten. Eva eet toch van de vrucht en later Adam ook. Adam en Eva hebben iets gedaan wat niet mag. Ze horen God aankomen en verstoppen zich voor God. Natuurlijk worden ze gevonden en ze worden weggestuurd uit de tuin. 
Later hebben de zonen van Adam en Eva ruzie. Het zijn Kain en Abel. Abel wordt doodgeslagen door Kain. Als Kain God aan hoort komen gaat ook hij zich verstoppen. God stuurt ook Kain weg; hij moet rondzwerven over de aarde.
Omdat door het snoepen van de verboden vrucht mensen denken te weten wat goed is en wat niet goed is, gaat het verkeerd met de mensen.
Een van de nakomelingen van Adam en Eva krijgt van God een opdracht om een grote boot te bouwen. Hoe dit afloopt?

Zit je op de basisschool en ben je ook zo benieuwd hoe deze verhalen aflopen? Iedereen is van harte welkom op de kinderkerk van Eck en Wiel. Wij komen samen op zondagochtend om 10.00 uur in het jeugdgebouw in Eck en Wiel. 

Zieken.

Wij wensen alle zieken, en mensen die nog een operatie moeten ondergaan heel veel sterkte toe. 
Wij denken ook aan de mensen, die zich eenzaam voelen, voor wie de dagen soms lang kunnen duren. Wij wensen ook hen ook veel kracht en sterkte toe.
 
Uit de Annakamer.

Tijdens de gemeentevergadering op 10 april hebben we een presentatie gegeven van het jeugd- en jongerenwerk. Dit met een beroep op Psalm 78:

Wij hebben de wijze les gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke daden van de Heer, van de wonderen die Hij gedaan heeft.

De leiders van de kinderkerk en de tienerdienst hebben verteld wat zij doen, de jeugdouderling heeft iets verteld van waar zij mee bezig is en een jongere, die inmiddels net belijdenis heeft gedaan vertelde over hoe zij terug keek op kinderkerk en tienerdienst en hoe ze er zelf ook bij gekomen is.
Er waren een aantal jongeren aanwezig en tijdens de speeddate hebben ze met oudere gemeenteleden gesproken. Een ding is erg belangrijk, voor jong en oud: dat je elkaar kent.
Tijdens de presentatie kregen we een paar keer het optreden te zien van het St. Anna Orkest tijdens de Paasviering.

Na de pauze hebben we de zorgen besproken in de gemeente. Dhr. van de Linden heeft aangegeven te stoppen als ouderling per 1 september om gezondheidsredenen. Dat betekent een vacature erbij. Nu zijn er twee voor ouderling, 1 voor diaken, 1 voor kerkrentmeester. Ook in de kinderkerk kunnen ze nog wel versterking gebruiken en dan zijn er nog de kort durende klussen. Voor de klus om stenen te bikken van de muur om de kerk kwam een voorstel om dat samen met de jeugd te doen. U zult daar binnenkort meer over horen.

We doen een oproep aan u om na te denken over een van de vacatures en u aan te melden. Daarnaast beraadt de kerkenraad zich er op hoe verder te gaan. Een van de dingen is om de mededelingen ook door andere ambtsdragers te laten doen om de taken wat te verdelen. Dit hebben we voorgelegd en er kwamen ook andere ideeën naar voren, o.a. om af een toe een jongere dat te laten doen als ik voorga. 
Dit wordt vervolgd.

We spraken ook over de nieuwe privacy wetgeving en welke consequenties dat heeft binnen het kerkelijke leven. We kregen het aanbod om hier samen met anderen over na te denken, omdat het ook in geding is bij andere verenigingen, zoals in sportverenigingen. Dit wordt vervolgd.
Ook was er een voorstel om het St. Anna Orkest regelmatig te laten optreden.
De voorstellen zullen we op de kerkenraad bespreken en u hoort ervan.
Ik kijk terug op een mooie avond met levendige gesprekken tussen jong en oud.

Catechisatie.

In overleg met de aanwezige jongeren tijdens de catechisatie heb ik de tijden gewijzigd: het is nu van 19.00 tot 20.00 uur voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De data blijven gelijk: 2 mei, 16 mei en 30 mei. Zo hebben we een iets grotere groep.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Gedachtenis.

Op 12 april hebben we afscheid genomen van mevrouw Willemina Adriana van Doorn-van Ingen. Zij is op 7 april jl. overleden op 87 jarige leeftijd. 
Er waren de laatste tijd veel zorgen vanwege haar gezondheid en ze woonde al elders. Haar overlijden kwam toch nog onverwacht. In de afscheidsdienst keken we terug op haar leven, dat zich grotendeels in Eck en Wiel heeft afgespeeld, we haalden herinneringen op hoe ze was en hoe ze als moeder van een groot gezin altijd opgewekt was en dat er thuis veel mocht. Twee dochters vertelden over de zorg die ze gegeven heeft aan haar man tijdens zijn ziekbed. We lazen psalm 23: De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat zijn woorden van geloof en vertrouwen, want in het leven van alledag ontbreekt juist zo veel. De zorg van die herder, die er altijd is, als het gras groen is in het leven en als je door een dal loopt, geeft veel mensen hoop, rust en troost. Die zorg wensen we elkaar toe. 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk; via dhr. Th. van Wijk € 25,–
                                        via dhr. W. van der Linden € 50,–
                                        via mw. A. Slob € 10,–.
Ontvangen voor het bloemenfonds; via dhr. van Houten € 10,–.

55+ Uitje.

In de vorige Kerk Roept hebben we u verteld dat we op reis gaan. Op donderdag 7 juni vertrekken we al om 08.00 uur richting Strijbeek. Daar zullen wij een hortensia kwekerij bezoeken. Daar kunt u ook nog op een verrassing rekenen! Deze dag gaan we ook nog naar Dussen naar een klompenmakerij.
Dit even in het kort. Later krijgt u wat meer informatie en kunt u alles lezen in ons programma blad.
Namens de diaconie, Theo van Wijk en Corrie van Elst.

Inloopmiddag.

Op maandag 30 april is de eerstvolgende inloopmiddag. Ook mannen zijn van harte welkom.
Kom gerust eens om het hoekje kijken. Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel, van 14.00 tot 16.00 uur.
Inloopmiddagen: 14 mei en 28 mei.  

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.