St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

10-04-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 15 april, 10.00 uur: prof. E Schroten uit Driebergen.
Zondag 22 april, 10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen.

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Anna kerk.

De kinderkerk van Eck en Wiel kan terugkijken op een mooie 40-dagen tijd. Met Palmpasen liepen de kinderen vol enthousiasme en trots met de mooi versierde stokken door de kerk heen. 

De paasdienst begon ook met een mooie parade van kinderen met ‘paasstokken’. De stok van Palmpasen was voorzien van een gekookt ei, dat staat voor het nieuwe leven en een wit lint, dat staat voor het schoonwassen van onze zonden. 
Verder hebben diverse kinderen meegespeeld met het Sint Anna- orkest. De sonore klanken van dit orkest vormden het lied ‘Het is paasfeest’ en ‘Omdat Hij leeft’. De kinderen hebben genoten, wij hopen dat de ‘luisteraars’ dit ook zo hebben ervaren. 
Trouwens… wil je wel geloven dat het groeien gaat…. De kinderkerk kon iedereen verrassen met een heus eigen gekweekt mosterdplantje. Hopelijk staat straks heel Eck en Wiel vol met mosterdplanten.

De komende weken zullen voor de kinderkerk in het teken staan van ‘De schepping van hemel en aarde’ en ‘Adam en Eva’. Het ontstaan van de wereld staat centraal. 

De oudste kinderen van de kinderkerk hebben 8 april al een keer proefgedraaid bij de tienerdienst. Zo kunnen zij al wennen aan datgeen dat komen gaat. 24 juni neemt er een aantal helaas afscheid van de kinderkerk. Op deze manier hopen wij dat zij in het nieuwe seizoen aansluiten bij de tieners van deze dienst.

Zieken.

Mw. D. v.d. Brenk uit de Klaproosstraat 3 is donderdag 29 maart met spoed naar het ziekenhuis gebracht met hartproblemen. Het is gelukkig goed afgelopen. Ze heeft een omleiding gekregen en mocht gelukkig dinsdag 3 april weer thuis komen.
Dhr. Wim v.d. Linden is geopereerd en is inmiddels ook weer thuis. Ook dhr. A. de Heus en dhr. F. Verbrugh, die beiden in het ziekenhuis gelegen hebben, zijn weer thuis. 
Wij denken ook aan dhr. W.M. van Doorn die verschillende keren in het ziekenhuis gelegen heeft.
Iedereen van harte beterschap, sterkte en een goed herstel toegewenst. Ook aan de mensen die niet benoemd zijn.

Uit de Annakamer.

Het is Pasen geweest. We hebben mooie vieringen gehad in de aanloop naar Pasen en met Pasen zelf in de kerk en bij de ouderensoos. De kinderkerk heeft een fantastisch paasontbijt georganiseerd en de dienst op paasmorgen met jong en oud, met zang van Cantate Deo en muziek van het St. Anna Orkest was mooi. Ik heb een aantal malen achter elkaar gepreekt. Nu ben ik er een aantal zondagen niet. 
Ik hoop met Pinksteren weer voor te gaan.

Op 29 maart kwam de basisschool De Bloesem op bezoek in de kerk in het kader van een paasspeurtocht door het dorp. Het was leuk om de kinderen te ontvangen, hen hun vragen te laten stellen en iets te vertellen over de kerk en over Pasen. Sommige kinderen stelden pittige vragen en natuurlijk wilden bijna alle kinderen even de preekstoel op.

Inmiddels heb ik de 1e keer catechese gegeven. De opkomst is niet groot, ik heb wel kennis kunnen maken met een aantal jongeren. Tot eind mei hoop ik nog 5x catechisatie te geven. Zoals het er nu voorstaat op de woensdagen 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei. 
Van 19.00-20.00 uur de jongeren van 12-15 jaar. Van 20.00-21.00 uur de jongeren van 16-18 jaar. 

Tijdens de gemeentevergadering op 10 april hopen we u presentaties te geven van het jeugdwerk in de kerk en we hopen met elkaar daarover in gesprek te gaan. 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk;
via mw. A. Slob € 10,–
via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en € 12,50
via mw. C van Elst € 25,–
via dhr. P. van Houten € 15,–
via dhr. W. van der Linden € 50,–.

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagsbusjes hebben in het eerste kwartaal 2018, € 447,65 opgebracht.
Alle medewerkers en gevers hiervoor hartelijk dank.

Bloemengroet.

De bloemen in de maand maart zijn gegaan naar:
mw. H.S. van Tuil, Beatrixstraat 64
mw. M. van Oort, Adam van Delenstraat 6B 
dhr. W. Honders, Tielseweg 28A 
dhr. A Baars, Beatrixstraat 35A 
dhr. R. Vink in De Valentijn 
mw. W. Verbrugh-van Doorn, Henry Dunantstraat 53 
dhr. W. v.d. Linden, Hellebergstraat 5
dhr. A. de Heus, Adam van Delenstraat 30
Wij wensen allen heel veel kracht en sterkte.

55+ Uitje.

De paasvieringen zijn weer voorbij en wij gaan weer denken aan een leuk reisje. Wij hebben al een datum geprikt en die kunt u alvast in uw agenda of op uw kalender plaatsen. 
Donderdag 7 juni gaan wij weer met de Betuwe Express op reis. Dit alvast ter informatie, in de volgende Kerk Roept kunnen we u wat meer vertellen. U krijgt uiteraard nog een speciale uitnodiging. 
Namens de diaconie, Theo van Wijk en Corrie van Elst.

Inloopmiddag.

Deze maand zijn er 2 inloopmiddagen op maandag 16 april en maandag 30 april, Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel van 14.00 tot 16.00 uur. Kom gerust eens een kijkje nemen.

Museum.

Onlangs heeft er een stukje in De Kerk Roept gestaan over het museum in de kerk van Elst. Wij willen als er animo voor is op zaterdag 12 mei naar het museum gaan. Vertrek vanaf het jeugdgebouw om 13.30 uur. 
U kunt zich opgeven bij: Jannie van der Linden, tel. 694843 of bij Arie van de Woerd, tel. 691908. 
De kosten zijn € 3,– p.p. Graag opgeven voor 5 mei 2018.
Hopelijk tot ziens, Arie van de Woerd.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.