St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 1april - 1e paasdag, met medewerking van het koor Cantate Deo, kinderkerk en tienerdienst.

10:00 uur voorganger: Ds. Trijnie-Nielen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor het jeugdwerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.


Zondag 8 april - Met medewerking van het koor de Zonnestralen.
 
10:00 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de zorgboerderij.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.

                                                Na de dienst is er koffie drinken in het jeugdgebouw.

Zondag 15 april.
 
10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitganscollecte is bestemd voor de geluidsinstallatie.

Zondag 22 april. 
  
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen.  
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Erediensten kerkmuziek.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor buitenonderhoud.

Zondag 29 april.
 
10:00 uur voorganger: Ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.

Activiteiten in onze gemeente

Zondag        1 april: 10:00 uur  Pasen.
Zondag        1 april: 09:00 uur  Paasontbijt in het jeugdgebouw.
Dinsdag       3 april: 14:00 uur  Verjaardag busjes legen Hellenbergstraat 5.
Woensdag   4 april: 19:00 - 20:00 uur  Catechisatie 12 -15 jarige in de St. Anna-kamer.
Woensdag   4 april:  20:00 - 21:00 uur  Catechisatie 16 -18 jarige in de St. Anna-kamer.
Zondag        8 april: 09:30 uur  Tienerdienst in de kleine zaal van het jeugdgebouw. 
Zondag        8 april:                   Koffie / thee drinken na de dienst in het jeugdgebouw.
Dinsdag     10 april: 19:30 uur  Gemeente avond zaal open 19:00 uur.
Maandag   16 april: 14:00 - 16:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Dinsdag     17 april: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Woensdag 18 april: 19:00 uur - 20:00 uur  Catechisatie 12 -15 jaar in de St. Anna-kamer.
Woensdag 18 april: 20:00 uur - 21:00 uur  Catechisatie16 -18 jaar in de St. Anna-kamer.
Maandag   23 april: 20:00 uur  Gebedskring in het jeugdgebouw.
Dinsdag     24 april: 19:45 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Donderdag 26 april: 14:30 uur  Ouderensoos in het jeugdgebouw.
Maandag    30 april: 14:00 uur tot 16:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Woensdag    2 mei:  19:00 - 20:00 uur  Catechisatie 12 -15 jarige in de St. Anna-kamer.
Woensdag    2 mei:  20:00 - 21:00 uur  Catechisatie 16 -18 jarige in de St. Anna-kamer.
 
Op 15 april a.s. zal Teuntje Adriana  van de Pol (Tonke) belijdenis doen bij ds. de Ruiter in de Andrieskerk in Amerongen.

Ds. T. Nielen-Rosier is iedere woensdag aanwezig in de St. Anna-kamer. Behalve woensdag 4 april.
Inloop / spreekuur van 10:30 - 12:00 uur.

Verantwoording diaconale collecte van de maand maart,

  4 maart   €  68,70   Zending.            
11 maart   €  38,45  Kinderhospice Barneveld.    
18 maart   €  44,15   Kia, tegen kinderarbeid.
29 maart  €  31,00  De Valentijn        

Verantwoording kerkrentmeesters collecte van de maand maart,

€ 154,15 Kerk                                       
€   43,80  Inst.houd.pr.pl                       
€   43,30  Jeugdwerk                       
€   33,80  Catechese                              
€   41,40  Geluidinstallatie                     
€   43,70  Biddag voor gewas en arbeid
€   20,40  Kerkverlichting                 

Kopij

Kopij voor de maandbrief van mei  2018 moet uiterlijk woensdag 2 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl