St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Catechese

30-05-2018 19:00 uur

Catechese (Grieks voor onderricht) is een plek waar je kennis maakt met de Bijbel, waar we samen zoeken naar de bedoeling van God met ons leven en je je vragen op tafel kunt leggen.  

Bij geloven in God gaat het overigens niet om veel kennis, maar zonder kennis gaat het ook niet. De catechese helpt je om over God na te denken, die ons geopenbaard is in Jezus Christus. Zelf je weg te vinden in de Bijbel, te begrijpen wat er in de kerkdienst gebeurt en iets te weten te komen over de lange geschiedenis van de kerk door de eeuwen heen. 

Catechese wordt gegeven; van 19 tot 20 uur aan 12-18 jarige jongeren op
30 mei in de St. Anna kamer, door  mw. ds. T. Nielen     
tel. 0344-691034     e-mail 
predikant@kerkeckenwiel.nl    

Om Jezus te leren kennen is een voorrecht, ervaar het zelf. 

 

Wist je overigens dat JOP de landelijke jeugdorganisatie van de PKN is.