St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Uitnodiging Gemeenteavond

10-04-2018 19:30 uur

Dinsdag 10 april is er (weer) een gemeenteavond in het jeugdgebouw, aanvang 19.30 uur.

Het thema van de avond is: Heeft de jeugd de toekomst? Jongeren in de kerk.

Programma:
19.00 uur inloop, koffie en thee
19:30-19.45 uur: welkom, lezen, gebed, zingen, toelichting thema en programma
19.45-20.45 uur: presentatie jeugdwerk, met afsluitend een speeddate tussen jongeren en ouderen
20.45-21.00 uur: pauze
21.00-21.45 uur: gesprek gemeente en kerkenraad, notulen vorige keer
21.45 uur: afsluiting met gebed en lied.
 
Met medewerking van het St. Anna Orkest
 
U komt toch ook, de kerkenraad.