St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-03-2018

Kerkdiensten.
Zondag       25 maart, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier - Palmpasen.
Donderdag 29 maart, 19.30 uur: ds. T. Nielen-Rosier - Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag        30 maart, 19.30 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum - Goede Vrijdag m.m.v. van Ineke Boekeloo. 
Zaterdag     31 maart, 19.00 uur: Stille Zaterdag - Gebedsbijeenkomst.
Zondag         1 april,    10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier - 1e paasdag m.m.v. Cantate Deo en St. Anna-orkest.
Zondag         8 april,    10.00 uur: ds. A.L. Rijken-Hoevens m.m.v. De Zonnestralen.

Kinderkerk.

De kinderkerk van Eck en Wiel staat in de 40-dagen tijd stil bij het thema zaaien. Jezus heeft daar veel over verteld. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Met dit thema zijn wij de 40 dagentijd begonnen; er is 1 mosterdzaadje geplant en dit zaadje is inmiddels uitgegroeid tot een heus plantje. Het zaadje is in goede aarde gevallen en kan nu uitgroeien tot een grote plant die hopelijk veel vrucht zal dragen!
 
25 Maart vieren wij Psalmzondag! De kinderen zullen dan aan het einde van de dienst al zingend de kerk in komen… Juich Hosanna! Roep het uit van vreugde! Jeruzalem jou Koning komt! Maar ja, lof-zingend Hem binnenhalen. Wetende wat komen gaat in de week die daarop volgt. Wij hebben tijdens onze bijeenkomsten geleerd dat een zaadje als het eenmaal in de grond zit eerst moet sterven; het zaadje valt uit elkaar…. Maar kijk eens naar ons mosterdplantje! Er komt nieuw leven! Dat vieren wij met Pasen. 

Tijdens de paasviering op 1 april beginnen met een paasontbijt en daarna gaan we met z’n allen vieren dat Jezus is opgestaan! Jezus, als het mosterdzaadje, dat uit de dood is opgestaan. 
De dienst zal worden opgeluisterd met muziek van het ‘St. Anna-orkest’. Een orkest bestaande uit louter kinderen van de kinderkerk en 10ers van de tienerdienst en jongerengesprekskring; met hier en daar een verdwaald schaap ter ondersteuning…. 
Iedereen is welkom! 

1 april! Pasen! Als je googelt op herkomst 1 april krijg je een aantal verhalen te lezen. Welke waarheid is? Eén uitleg is wel heel toepasselijk! 1 april: “Het begin van het nieuwe jaar”. Pasen: de opstandig van Jezus! Het kan niet mooier.

Gezegende paasdagen toegewenst! 
Namens de leiding en de kinderen van de kinderkerk Eck en Wiel.

Zieken.

Wij kregen het bericht door dat mw. M. van Oort uit de Adam van Delenstraat 6B thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 
Dhr. W. Honders uit de Tielsestraat 28A is ook geopereerd en weer thuis, maar blijft nog onder controle van het ziekenhuis. 
Dhr. A. de Heus uit de Adam van Delenstraat 30 mocht na een plotselinge opname in het ziekenhuis weer thuis komen maar moet nog voor diverse behandelingen terug. 
Dhr. A. Baars uit de Beatrix-straat 35A wacht op een oproep om zo gauw mogelijk geholpen te worden aan zijn hart. 

Wij wensen al deze mensen heel veel sterkte en een spoedig herstel. Ook alle anderen die ziek zijn of nog geopereerd moeten worden wensen wij heel veel kracht en sterkte toe.
Misschien is het leuk als u eens een kaartje stuurt ter bemoediging, dat wordt zeer gewaardeerd.

Uit de Anna-kamer.

De 40-dagentijd is al op de helft. Biddag voor gewas en arbeid valt er middenin. Ik vind het mooi: midden in de bezinningstijd op Pasen je ook bezinnen op werk. Samen met een aantal gemeenteleden heb ik dat als voorbereiding op de biddag gedaan en het was fijn om met elkaar te praten over werk, balans tussen werk en privé, en werk/vrijwilligerswerk als zingeving. We besloten de avond met een lied/gebed van Sela, waarin het thema zaaien en groeien doorklinkt: 

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin. 
Laat in mijn huis uw vrede zijn 
en zegen mijn gezin. 
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht. 
Dat ik mij niet voor niets vermoei; 
breng alles wat ik doe tot bloei. 

De Goede Week komt dichterbij. In die week zijn er diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 1e Paasdag. 
Op 1e paasdag zal Cantate Deo zingen en zullen kinderen en jongeren een bijdrage leveren aan de viering. Het wordt een feestelijke dienst. 
Na Pasen neem ik een week vrij en zal op woensdag 4 april niet aanwezig zijn. 

Catechese. Op 21 maart begint de catechese. 
Van 19.00-20.00 uur de jongeren van 12-15 jaar. 
Van 20.00-21.00 uur de jongeren van 16-18 jaar. 

Gemeenteavond. Om alvast te noteren: op 10 april is er gemeentevergadering met als thema: Heeft de jeugd de toekomst? Over jongerenbeleid in de kerk. Achter de schermen wordt er al aan gewerkt. 

Ik wens u allen nog een goede tijd tot Pasen. 
Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aanwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur,
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk; via mw. J. van der Linden-de Jonge € 10,– en via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–.

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagsbusjes kunnen weer geleegd worden op dinsdag 3 april a.s. bij Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5 om 14.00 uur. 

Inloopmiddag.

De volgende inloopmiddagen zijn bekend: maandag 26 maart, 16 april en 30 april in het jeugdgebouw, Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel, van 14.00 tot 16.00 uur.
Kom gerust eens een kijkje nemen.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 3 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.