St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag 4 maart - 3e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor het zendingswerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Zondag 11 maart - 4e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Dr. W.G. van Iperen uit Barneveld. 

Collecte: 1e collecte is bestemd voor kinderhospice.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de geluidinstallatie.
 
Woensdag 14 maart - Biddag voor gewas en arbeid. 
 
19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
Uitganscollecte is bestemd voor de kerk.
 
Zondag 18 maart - 5e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. R. van Laar uit Rhenen.  

Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese.
 
Zondag 25 maart - Palmpasen - 6e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
        Uitgangscollecte is bestemd voor eigen jeugdwerk.
 
Donderdag 29 maart - Witte donderdag - Viering Heilig Avondmaal.
 
19:30 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.

Collecte:                                 1e collecte is bestemd voor Vrienden van de Vaentijn.
                                Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting.
 
Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag.
 
19:30 uur voorganger:          Ds. J. Stelwagen uit Leersum.
 
Zaterdag 31 maart - Stille zaterdag - Gebedsbijeenkomst.
 
19:00 uur voorganger:          Ouderlingen
 
Zondag 1 april - 1e Paasdag.
 
10:00 uur voorganger:          Ds. T. Nielen -Rosier, m.m.v. Cantate Deo.

Collecte:                                  1e collecte is bestemd voor het jeugdwerk.
                                         2e collecte is bestemd voor kerk.
                                         Uitgangscollecte is bestemd voorinstandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente 
 
Maandag      5 maart:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Maandag      5 maart:  20:00 uur  Gebedskring.
Zaterdag     10 maart:  09:30 uur  Oliebollen actie.
Zondag       11 maart:  09:30 uur  Tienerdienst.
Woensdag  14 maart:  19:30 uur  Biddag voor gewas en arbeid.
Maandag    19 maart:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Dinsdag      20 maart:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering.
Donderdag 22 maart:  15:30 uur  Paasviering ouderensoos.
Zondag       25 maart:  10:00 uur  Palmpasen 
Maandag    26 maart:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Dinsdag      27 maart:  19:45 uur  Bijbelkring.
Donderdag 29 maart:  19:30 uur  Witte donderdag - Viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag        30 maart:  19:30 uur  Goede vrijdag.
Vrijdag        30 maart:  09:30 uur  Kerkdienst verpleeghuis Vrijthof.
Zaterdag     31 maart:  19:00 uur  Stille zaterdag - Gebedsdienst.
Zondag          1 april:    10:00 uur  Pasen
 
Ouderensoos

Op 22 maart a.s. is er een paasviering van de ouderensoos. Vanaf 15:30 uur staat de koffie/thee klaar in het jeugdgebouw. De viering begint om 16:00 uur en staat onder leiding van Ds. T. Nielen-Rosier. 
Na afloop van de viering is er een gezamenlijke maaltijd. Komt u ook?? Gasten zijn van harte welkom.
Ans van Bruxvoort en Rebinah Bötzel.

Verantwoording diaconale collecte van de maand februari

  4 februari     €  48,15   Werelddiaconaat.          
11 februari     €  28,10   Diaconie.    
18 februari     €  75,15   Noodhulp.
25 februari     €  62,30   Diaconie.        

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand februari

 € 144,10   Kerk                 
€    28.40   Inst.houd.pr.pl.
€    27,55   Orgelfonds
€    49,55   Eredienst         
€    38.25   Klein onderhoud 

Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van april  2018 moet uiterlijk woensdag 28 maart a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl