St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-03-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag      11 maart, 10.00 uur: ds. W.G. van Iperen uit Barneveld, 4e zondag 40-dagentijd.
Woensdag 14 maart, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen, biddag voor gewas en arbeid.
Zondag      18 maart, 10.00 uur: ds. R. van Laar uit Rhenen, 5e zondag 40-dagentijd.

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Anna kerk

De kinderkerk heeft in het bijzijn van de gemeente een mosterdzaadje geplant. Een week later bleek het zaadje al een klein beetje gegroeid! Maar we hebben er nog meer gezaaid. Kunnen we met Pasen de gemeente een stekje meegeven?

Zieken.
 
De heer T. van Tintelen uit de Homoetsestraat is op 27 februari uit het ziekenhuis thuis gekomen.
Wij feliciteren hem met zijn thuiskomst en wensen hem veel kracht en sterkte toe in zijn genezingsproces.
Op het moment van dit schrijven hebben wij verder geen andere namen gehoord van mensen die in het ziekenhuis liggen. Wij wensen alle zieken en mensen, die nog een operatie moeten ondergaan of met kuren bezig zijn en alleenstaanden die zich eenzaam voelen heel veel sterkte en Gods zegen toe.
Het is natuurlijk altijd leuk als u een kaartje stuurt naar iemand  die ziek is of het erg moeilijk heeft.
 
Bloemen.
 
De bloemen in de maand februari zijn ter bemoediging met een hartelijke groet gegaan naar:
-  zondag   4 februari, mevr. M. Verwoert in De Valentijn.
-  zondag 11 februari, de heer F. Pothuizen aan de Tielseweg, die na een hartoperatie weer thuis mocht           komen uit het ziekenhuis en een bos bloemen naar mevr. Blom in Vrijthof ter bemoediging.
-  zondag 18 februari naar de heer G. Mansier die ook uit het ziekenhuis thuis mocht komen en naar                 mevr. W.A. van Doorn die naar Beatrix  in Culemborg overgegaan is.
-  zondag 25 februari naar de fam. Bleijenberg in de Kamillekamp ter bemoediging.

Uit de Annakamer.

We zijn de Veertigdagentijd begonnen met een vesper. Met een aantal gemeenteleden hebben we de vesper voorbereid. Afwisselend klonken er gezang, bijbelteksten, voordrachten en korte meditaties rond het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’. En de woorden van Gerald Troost klonken:
 
U gaf 100 procent, 
U gaf alles voor mij, 
U werd vernederd voor fouten 
die ik heb gemaakt.
U gaf 100 procent, 
hoe kan ik U nu verlaten.
Uw liefde heeft mijn koude hart aangeraakt. 

Ik ben verdoofd en verwonderd, 
hier aan de voet van het kruis. 
Dwars door het schreeuwen 
hoor ik Zijn zachte stem 
en ieder woord bewijst Zijn licht. 
Ik zie de glorie van Gods aangezicht 
en in stilte geef ik m’n hart aan Hem. 
 
En er was een schitterend bloemstuk dat het thema verbeeldde. We stonden zo even stil om het lijden van Christus te gedenken, waarmee Hij zonden wegneemt. Een mooi begin van de Veertigdagentijd.  
 
Tijdens de familiedienst hadden de kinderen en de tieners een mooie bijdrage: van de bruggen die geslagen zijn tussen de thema’s in de kinderkerk en de Veertigdagentijd tot een mooie PowerPoint en uitleg over de 40 dagentijd door de tieners. En alles stond in het kader van zaaien en groeien. Over tieners gesproken: binnenkort krijgt elke tiener die gedoopt is en in de ledenadministratie staat een uitnodiging tot het volgen van catechisatie. Tot de zomer heb ik 6 data gepland en ik hoop op mooie ontmoetingen. 

In het jeugdgebouw is dankzij inspanningen van Gerrit, Gijs en Wim wifi beschikbaar. Bedankt! 

In memoriam.

Op 11 februari is mw. Leni Smit overleden op 59-jarige leeftijd. Haar overlijden was heel plotseling en het was een grote schok voor familie, vrienden, dorpsgenoten, collega’s en anderen in haar omgeving. 
Op 20 februari hebben we afscheid genomen in het crematorium De Linge in Tiel. In deze volle dienst spraken een nicht en een afgevaardigde van de Vrouwen van Nu over hun herinneringen aan Leni.
Leni heeft in de 24 jaar die ze in Eck en Wiel heeft gewoond veel betekend voor het verenigingsleven en voor haar buurtgenoten. Ze was sociaal en had veel goede contacten met vrienden en een aantal familieleden.
Ook de woorden van Psalm 23 klonken: De Heer is mijn herder, Hij is bij mij op de mooie en moeilijke momenten in het leven. Moge God een ieder steun en kracht geven die Leni nu moet missen en de naweeën van de schok nog moet verwerken. 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk;         via mw. A. van Bruxvoort € 10,– en € 10,–.
Ontvangen voor de diaconie;   via mw. C. van Elst € 10,–.
Giften voor het bloemenfonds; via mw. C. van Elst € 10,–.

Ouderensoos.

Op 22 maart a.s. is er de paasviering van de ouderensoos. Komt u ook?? Vanaf 15.30 uur staat de koffie/thee klaar in het jeugdgebouw. De viering begint om 16.00 uur en staat onder leiding van ds. Nielen. Na afloop van de viering is er een gezamenlijke maaltijd. Gasten zijn van harte welkom, maar geef even door dat u komt, i.v.m. de inkoop voor de maaltijd.
Tot ziens, Ans van Bruxvoort. tel. 691939 en Rebinah Bötzel. tel. 689805. 

Inloopmiddag.

Er is een inloopmiddag op 5 maart a.s. in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 maart a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.