St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-02-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 25 februari, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, 2e zondag 40-dagentijd.
Zondag   4 maart,    10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren, 3e zondag 40-dagentijd.

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Annakerk.

Wij zijn druk bezig met ons paasproject. Iedere week zullen wij aan het begin van de dienst aanwezig zijn in de kerk. 

Tienergroep.

Op zondagavond 11 februari organiseerden de jongeren van de St. Anna kerk een jeugddienst in De Valentijn in Maurik. Met de ouderen, hun familie, gemeenteleden en de jongeren dachten we na over het thema: De reis van je leven. Met de ouderen brachten we de hoogtepunten en dieptepunten van ons leven in beeld op groene en rode vellen. De overdenking vanuit Psalm 121 leerde ons dat God er altijd voor je is. Op elk moment in je leven is Hij er om je te helpen, als een wachter over je leven. 

Het was een mooie avond met zang van Annemarie Schuur en Dirk Hasselaar, muzikaal begeleid door Marja van Amerongen, persoonlijke inbreng van de jongeren en echt gesprek. De collecte voor Make a Wish bracht het mooie bedrag van € 84,10 op. Het was een warme en levendige dienst. 
Met dank aan de bewoners en vrijwilligers van De Valentijn. 

Zieken.

Wij zijn blij, dat mw. L. van Tuil uit de Beatrixstraat weer thuisgekomen is uit Vrijthof en wij wensen haar een spoedig herstel en veel sterkte toe. 
Wij wensen ook alle mensen die ernstig ziek zijn en nog in het ziekenhuis moeten blijven, zoals ook de heer van Tintelen heel veel kracht en sterkte toe.
Mocht u een gemeentelid weten dat ziek is van wie wij dit nog niet weten, wilt u dat aan de kerkenraad doorgeven, zodat wij daar ook aandacht aan kunnen besteden.

Uit de Anna-kamer.

De Veertigdagentijd is begonnen. Een tijd van inkeer. Op de 1e dag hebben we een vesper gehouden. In de Veertigdagentijd valt ook de biddag voor gewas en arbeid. Ik vind dat een mooie gelegenheid om ons te bezinnen op ons werk. Op donderdagavond 1 maart wil ik van 19.30 tot 21.00 uur in de Anna-kamer graag met een aantal mensen als voorbereiding van biddag eens nadenken over waarvoor we bidden. De zorg voor het gewas is er nog steeds, daar bidden we voor en daarin weten we ons afhankelijk van God. Maar hoe zit het met ons werk? Heeft God daar iets mee te maken of de kerk? Zegt de bijbel daar iets over? En wat betekent werken voor ons, wat als we geen werk hebben of juist zoveel werk dat we opgebrand raken? Daarnaast is er veel vrijwilligerswerk dat gedaan wordt. Genoeg om eens bij stil te staan. 
U bent van harte welkom. Reageren kan ook via het onderstaande e-mailadres. 

Een goede bezinningstijd toegewenst!
Ds. Trijnie Nielen-Rosier, aannwezig: woensdag,
inloop: woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur,  
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Psalm 131. 

Heer niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is voor mij 
en te hoog gegrepen. 
Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm 
van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 
Israel, hoop op de Heer, 
van nu tot in eeuwigheid.
 
Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk;
via ds. T. Nielen € 10,–
via mw. R. Muller € 10,–. 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2018.
 
De toezeggingen die zijn gedaan bij de Actie Kerkbalans 2018 bedragen € 31.594,– dit is € 2.499,– minder dan verleden jaar. 

Allen die een toezegging hebben gedaan om onze gemeente / kerk in stand te houden heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een bedankje aan de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie. 
De kerkrentmeesters. 

Inloopmiddag.

Maandag 19 februari in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.

Museumbezoek.

Belangstellenden voor het museumuitje naar Elst, Boven-Betuwe, kunnen zich opgeven bij Jannie van der Linden (scriba), tel. 0344-694843 of Arie van de Woerd, tel. 0344-601908.
Datum zal worden gepland in mei of juni 2018. Kosten zijn € 3,– p.p.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 februari a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.