St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.
 
Zondag 4 februari - Werelddiaconaatszondag
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 11 februari.
 
10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.

Woensdag 14 februari - Vesperdienst (avondgebed lijdenstijd)
 
19:00 uur                                 In deze avonddienst gaan gemeenteleden voor.
Zondag 18 februari - 1e zondag 40 dagentijd (familiedienst).
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.  
 
Collecte:         1e collecte is bestemd voor noodhulp.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor Erediensten.

Zondag 25 februari - 2e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger: Ds. W. L. Pera uit Leersum.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor klein onderhoud.

Zondag 4 maart - 3e zondag 40 dagentijd.
 
10:00 uur voorganger:         Ds. H. Overdijk uit Ommeren.
 
Collecte:                         1e collecte is bestemd voor het zendingswerk.
                                        2e collecte is bestemd voor de kerk.
                                        Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.
 
Activiteiten in onze gemeente 

Maandag       5 februari:  14:00 uur  Inloopmiddag Jeugdgebouw.
Maandag       5 februari:  20:00 uur  Gebedskring.
Zondag        11 februari:  18:30 uur  Jeugddienst in de Valentijn.
Woensdag   14 februari:  19:00 uur  Vesper (avondgebed lijdenstijd).
Maandag     19 februari:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Donderdag  22 februari:  14:30 uur  Ouderensoos.
Dinsdag       27 februari:  19:45 uur  Bijbelkring.


Wijziging kerkenraad

Op 7 januari 2018 is Gerrit Slob herbevestigd als ouderlingkerkrentmeester en Theo van Wijk bevestigd als diaken. Daar zijn wij heel blij mee.
Nu hebben we nog drie vacatures een ouderlingkerkrentmeester en een diaken en een ouderling.

Jeugddienst 11 februari Valentijn

De tienerdienst van de St Anna kerk in Eck en Wiel organiseert een jeugddienst in de Valentijn. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 februari, vanaf 18.30 uur. Het is een dienst welke is voorbereid door de jongeren Ook de ouderen worden bij de dienst betrokken. Het is een dienst voor iedereen.  

Het thema: De reis van je leven. We zullen met elkaar de hoogte en dieptepunten van ons leven bespreken. Vervolgens overdenken we hoe God in onze levensreis een rol speelt en over het belang van de keuzes die je zelf maakt en kunt maken.  

Iedereen is van harte welkom in De Valentijn, Saffatinstraat 84 te Maurik op zondag 11 februari, 18.30 uur!

Verantwoording diaconale collecte van de maand januari

  1 januari   €  12,20          
  7 januari   €  40,30    
14 januari   €  30,00
21 januari   €  99,70   Oecumene                        
28 januari   €  62,30   Roosevelthuis.        

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand januari

€  174,50   Kerk                   
€    50,30   Inst.houd.pr.pl.    
€    79,50   Kerktelefoon  
€    33,35   Pastoraat           
€    47,00   Catechese        

Kopij

Kopij voor de maandbrief van maart 2018 moet uiterlijk woensdag 28 februari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl