St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-02-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag      11 februari, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.
Woensdag 14 februari, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd).
Zondag      18 februari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen-Rosier,1e zondag 40-dagentijd (familiedienst).

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk 

We hebben feest gevierd! Want de knecht had een vrouw gevonden voor Isaäk. Isaäk en Rebekka zijn getrouwd! Voor dit feest is een lange slinger geknutseld en hebben de kinderen hartjes uitgedeeld aan de gemeente. Liefde is overal! Het huwelijk hebben we gevierd en ook de geboortes van hun zoons. Hoe gaat het verder?

Op zondag 18 februari is het weer familiedienst. Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd en wij zijn de gehele dienst in de kerk met een actieve rol samen met de tieners. 

Tienergroep.
 
De tienerdienst van de St. Anna kerk te Eck en Wiel organiseert een jeugddienst in De Valentijn. Deze zal plaatsvinden op zondag 11 februari vanaf 18.30 uur. Het is een dienst welke is voorbereid door de jongeren. Ook de ouderen worden bij de dienst betrokken. Het is een dienst voor iedereen.

Het thema is ‘De reis van je leven’. We zullen met elkaar de hoogte- en dieptepunten van ons leven bespreken. Vervolgens overdenken we hoe God in onze levensreis een rol speelt en over het belang van de keuzes die je maakt en kunt maken.
Iedereen is van harte welkom in De Valentijn, Saffatinstraat 84 te Maurik, aanvang 18.30 uur.

Zieken.
 
De heer T. van Tintelen uit de Homoetsestraat 70 is, nadat hij thuis gekomen was uit  het ziekenhuis, met spoed weer opgenomen met een hersenvliesontsteking. Na een spannende week, gaat het naar omstandigheden gelukkig weer een stukje beter met hem. Wij wensen de heer van Tintelen en familie heel veel sterkte en Gods zegen toe. 
Mevr. W.A.van Doorn-van Ingen uit de Saffatinstraat 6 is opgenomen in het Beatrix te Culemborg. 
Mevr. L. van Tuil, die nu nog in Vrijthof is voor revalidatie mag waarschijnlijk begin februari naar huis. 
Wij wensen hen en alle zieken thuis beterschap en heel veel sterkte toe.

Bloemen.
 
De bloemen in de maand januari zijn ter bemoediging met een hartelijke groet gegaan naar:
  7 januari: dhr. G. van Zoest en dhr. T. van Tintelen, die beiden uit het ziekenhuis thuis mochten komen. 
     Matthijs van Meeteren kreeg een boekje, hij is aan zijn amandelen geholpen.
14 januari: mevr. Leny van Tuil in Vrijthof te Tiel.
21 januari: mevr. Baars in De Valentijn te Maurik.
28 januari: mevr. Kwint-Vink in De Valentijn te Maurik.

Uit de Anna-kamer.
 
Het was een bijzondere dienst, de oecumenische viering in de week van het gebed voor de eenheid. De kerk was goed gevuld. Dat kerken uit het Caribische gebied teksten hadden aangeleverd was goed te merken in muziek, zang en gebed.

Op 28 januari was de kinderkerk aan het begin van de dienst aanwezig. Dat zullen ze iedere keer zijn als ik voorga. Dit is om de onderlinge band te verstevigen tussen de kinderen en mij en om de kinderen ook in de kerk te laten komen om samen met de aanwezigen te zingen en te bidden. 
De kinderkerk zorgt voor een korte invulling rond de thema’s die zij bespreken en we zingen samen nog een lied voor ze naar het Jeugdgebouw gaan.

Op 14 februari zal er ’s avonds om 19.00 uur een Vesper zijn. Het is dan de 1e dag van de 40-dagentijd. Een vesper is een korte dienst van ongeveer een half uur tot 3 kwartier, waarin we ons bezinnen door gebed, zang, bijbellezen en gedichten. Ik heb begrepen dat er in het verleden wekelijks een Vesper was in de 40-dagentijd. Nu heeft de kerkenraad gekozen voor 1x aan het begin. 
Samen met een aantal gemeenteleden hebben we de Vesper voorbereid. U bent allemaal van harte welkom

Ook met de voorbereiding op de familiedienst op 18 februari zijn we al volop bezig.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mw. C. van Elst € 100,–
                                         via mw. E. Zanting € 10,–
                                         via mw. R. Muller € 10,– en € 10,–
                                         via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–
                                         via mw. C. van Elst € 10,–.

Inloopmiddag.
 
De data voor de inloopmiddagen zijn 5 februari, 19 februari, 5 maart en 19 maart. 
Deze vinden plaats in het Jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.

Museumbezoek.
 
Mijn broer uit Dodewaard vertelde mij dat hij, met een groep, in het museum in Elst, Boven-Betuwe was geweest en zij vonden dat interessant. 
Ik dacht misschien is het wat voor de mensen uit Eck en Wiel. Ik heb onze scriba benaderd en die heeft contact opgenomen met ds. T. Nielen-Rosier. Zij is gids in dit museum. 
Op zaterdag 13 januari  zijn Wim en Jannie v.d. Linden en ik gaan kijken. We hadden natuurlijk onze eigen gids. We willen als er belangstelling voor is in mei of juni dit museum gaan bezoeken.
De kosten zijn € 3,– p.p. Arie van de Woerd.

Wie mee zou willen graag opgeven bij: Jannie v.d. Linden, tel. 0344-694843 (scriba) of Arie v.d. Woerd, tel. 0344-601908.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave  moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 februari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.