St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-01-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 28 januari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, viering Heilig Avondmaal.
Zondag  4 februari, 10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum, Werelddiaconaatszondag.

Kinderkerk. Iedere zondag is er kinderkerk om 10.00 uur in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk. 

De kinderkerk is gestart met een nieuwe methodiek. Bijbel Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
We waren op zoek naar een leuke, verfrissende methodiek om aan de leergierige wensen van zowel de kinderen als leiding te voldoen. De nieuwe methodiek is opgebouwd uit thema’s, per thema zes weken. Op dit moment behandelen wij de verhalen over Isaäk. Wilt u de methodiek eens inzien? Kom eens langs op zondag na de kinderkerk. U krijgt dan een inzage in onze startersgids. 

Zieken
 
Op het moment van schrijven hebben wij geen nieuwe berichten binnen gekregen van mensen die in het ziekenhuis verblijven.
Gelukkig zijn de heer G.J. van Zoest, Homoetsestraat 44  en de heer T. van Tintelen uit de Homoetsestraat 70 weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Wij wensen beiden een spoedig herstel toe. 
Mevr. van Tuil uit de Beatrixstraat is nog steeds in Vrijthof, afd. Maashof in Tiel. 

Alle gemeenteleden die ziek thuis zijn en door omstandigheden een moeilijke periode doormaken wensen wij heel veel sterkte en van harte beterschap. 
Wat zou het leuk zijn om eens een kaartje te sturen, want dat zal altijd op prijs gesteld worden.  

Uit de Anna-kamer.

Het was een feestelijke dienst 7 januari. We hebben een nieuwe diaken bevestigd, een ouderling-kerkrentmeester herbevestigd en afscheid genomen van een ouderling. We zijn blij dat er nu 2 diakenen zijn. Dat maakt de taak iets lichter. 
 
Vanaf deze plaats wil ik namens de kerkenraad Trudy Hekman hartelijk bedanken voor het verzorgen van de kopij. Miranda van Dijk neemt het stokje over. 
Veel succes en plezier. 

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk:
via dhr. W. van der Linden, € 10,–
via mw. A. van Bruxvoort, € 10,–
via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–
via dhr. R. van Blijderveen € 10,–
Bloemenfonds:
via dhr. P. van Houten € 10,–
Instandhouding predikantsplaats:
via mw. E. Zanting € 15,–
Voor de diaconie:
via mw. C. van Elst € 10,– en € 10,–.

Kopij ‘De Kerk Roept’ 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 30 januari a.s op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.