St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2018

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.


Zondag 7 januari - Bevestiging ambtsdragers.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.


Zondag 14 januari.
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.


Zondag 21 januari - Oecumenische dienst. 
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. van de Velde uit Rijswijk (gld)
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de oecumene.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon.


Zondag 28 januari - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
 
Collecte: 1 collecte is bestemd voor het Roosevelthuis. 
Uitgangscollecte is bestemd voor Catechese.


Zondag 4 februari - Werelddiaconaat.

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.


Activiteiten in onze gemeente

Maandag      8 januari:  14:00 uur Inloopmiddag Jeugdgebouw.
Zondag       14 januari:  09:30 uur Tienerdienst.
Zondag       14 januari:  10:00 uur Start Kinderkerk.
Maandag    15 januari:  19:00 uur Kerkenraadsvergadering.
Zondag       21 januari:  10:00 uur Oecumenische dienst
Zondag       21 januari:  09:45 uur Kerkdienst Ziekenhuis Rivierenland.
Maandag    22 januari:  14:00 uur Inloopmiddag Jeugdgebouw.
Dinsdag      23 januari:  19:45 uur Bijbelkring.
Donderdag 25 januari:  14:00 uur Ouderen Soos
Maandag      5 februari: 20:00 uur Gebedskring.

Actie kerkbalans 2018
 
De actie kerkbalans loopt dit jaar van zaterdag 20 januari tot en met zaterdag 3 februari 2018.

Jeugdgebouw
 
Na een periode van afwezigheid zal het “oude” team per 2 januari 2018 haar werkzaamheden in en voor het Jeugdgebouw weer hervatten. Corrie hartelijk bedankt voor je inzet in de afgelopen 2 maanden.

Inloopmiddag

We beginnen weer op 8 januari met nieuwjaar wensen om 14:00 uur in het Jeugdgebouw.
De volgende data zijn: 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart en 19 maart.

Ouderen Soos
 
Op 25 januari hopen wij als ouderensoos weer samen te komen. Wij beginnen zoals gewoonlijk om half drie in het Jeugdgebouw. Na de pauze staat dit keer een spelletje bingo op het programma.

Verantwoording diaconale collecte van de maand december

  3 december   €  51,40
10 december €  34,45 ouderenwerk      
17 december €  24,10
24 december   €  27,35
24 december (kerstnachtdienst) €  164,10 Actie “Red een kind”
25 december   €  95,60 Kerk in actie “kinderen in de knel”
31 december   €  31,00

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand december

Kerk                        €  418,60
Inst.houd.pr.pl.        €    44,10 
Verwarming         €    36,25
Kerkmuziek             €    26,20
Kerktelefoon         €    31,70
Ouderjaarscollecte €    38,65

Kopij

Kopij voor de maandbrief van februari 2018 moet uiterlijk woensdag 31 januari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl