St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

19-12-2017

Kerkdiensten.

Zondag    24 december, 10.00 uur: ds. A.D. Poortman uit Veenendaal. 4e Adventszondag.
Zondag    24 december, 22.00 uur: mw. ds. T. Nielen. Kertstnachtdienst,
                                                        m.m.v. Muziekvereniging Prinses Juliana 
Maandag 25 december, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen. 1e Kerstdag, m.m.v. het koor ‘Cantate Deo’.
Zondag    31 december, 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal. Oudejaarsdienst.
Maandag   1 januari,      10.30 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal, Nieuwjaars-morgendienst.
Zondag      7 januari,      10.00 uur: mw. ds. T. Nielen. Epifaniezondag, bevestiging ambtsdragers.

Zieken.

Zover als wij weten verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis op het moment van schrijven. 
Mw. Schimmel van de Ganzert is weer enige weken thuis na een kort verblijf in het ziekenhuis in Nijmegen. 
Dhr. Arie Quint van de Madelievenkamp  is korte tijd in het ziekenhuis in Tiel geweest. 
Mw.  Lenie van Tuil moet voorlopig nog in Vrijthof in Tiel blijven op de afd. Maashof.
Het zou erg leuk voor haar zijn om in deze tijd post te ontvangen, overigens geldt dat natuurlijk ook voor andere gemeenteleden, waar zij ook verblijven.
Dat er in deze donkere dagen voor kerstmis voor een ieder toch ook lichtpuntjes mogen zijn.
 
Uit de Anna-kamer.
 
Nu is het december. We kijken uit naar de kerstdagen. De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Afgelopen zondag in de tienerdienst bespraken we de vraag: stel je voor dat Jezus zegt / zingt: “Ik ben onderweg naar jou. Wat gaan we doen deze Kerst?” Wat zouden we dan antwoorden? Een intrigerende vraag, die ik nu ook maar stel. Zouden onze kerstdagen er anders uitzien?

In memoriam.
 
Mw. E. Broekhuizen-Verkuijl, is overleden op 25 november 2017, in de leeftijd van 83 jaar.
Op 1 december hebben we afscheid genomen van mw. E. Broekhuizen-Verkuijl. Omringd door familie, vrienden en bekenden keken we terug met de kinderen op het leven van Lisa. 
Haar leven was niet altijd makkelijk en de laatste jaren waren zwaar. Door alles heen was er de goede familieband. Het bloemstuk met vier bollen bloemen die met elkaar verbonden zijn, symboliseerde dat: een bol witte bloemen voor Lisa en Joost, verbonden met een bol paarse bloemen, de drie kinderen, die kleur van hen meekregen in het leven. De volgende bol met witte en paarse bloemen voor de zeven kleinkinderen en de laatste bol met groene bloemen voor het achterkleinkind dat nog kleur moet krijgen.
De verbondenheid aan elkaar is erg belangrijk. Het geeft uitdrukking aan de spreuk uit de bijbel: (Spr. 17,6) Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders. 
Lisa was lid en later erelid van het koor Cantate Deo. Het lied ‘De heilige stad’ heeft ze vaak gezongen en we hebben er naar geluisterd. We hopen en verwachten dat Lisa nu geen pijn meer heeft en dat haar tranen gedroogd zijn.

Op 7 januari zal de (her)bevestiging van ambtsdragers zijn:
Dhr. G.W. Slob wordt herbevestigd als ouderling kerkrentmeester.
Dhr. T. van Wijk wordt bevestigd als diaken.
Van dhr. G. Quist nemen we afscheid als ouderling.

Tussen Kerst en oud en nieuw zal ik op woensdag niet in de Anna-kamer zijn. Op 3 januari staat de deur weer open tussen half 11 en 12 uur.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Kerstviering ouderen.
 
Nog even ter herinnering: donderdag 21 december vindt de Kerstviering plaats in het Jeugdgebouw, aanvang 16.00 uur. De viering wordt afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Heeft u zich nog niet opgegeven, neemt u dan contact op met mw. Corrie van Elst, tel. 94077.

Onderscheiden.
 
In de dienst op zondag 3 december (de 1e zondag van de Adventstijd) is aan het einde van de dienst aan mw. C.H.P. (Corrie) Vonk, door kerkrentmeester mw. J.K. van der Linden een onderscheiding in zilver opgespeld en een oorkonde overhandigd omdat zij de afgelopen 25 jaar de kosteres van de St. Anna kerk was. Een taak waarvoor zij zich al die jaren belangeloos heeft ingezet. Wat een prestatie !!

Na afloop kregen de gemeenteleden de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. We zijn dankbaar voor haar inzet en hopen dat zij dit werk nog vele jaren kan blijven doen.
 

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mw. R. Muller € 10,–
                                         via ds. T. Nielen € 12,50.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
Op dinsdagmiddag twee januari  om 14.00 uur kunnen de verjaardagsbusjes (weer) geleegd worden bij Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 januari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl      

Tot slot.
 
De stilte van Kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbije jaar. Het onbekende van het nieuwe jaar geeft hoop met God in ons midden.

Namens de kerkenraad allen gezegende kerstdagen gewenst.
Trudy Hekman.