St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Onderscheiden

03-12-2017

In de dienst op zondag 3 december (de 1e zondag van de Adventstijd) is aan het einde van de dienst aan mw. C.H.P. (Corrie) Vonk, door kerkrentmeester mw. J.K. van der Linden een onderscheiding in zilver opgespeld en een oorkonde overhandigd omdat zij de afgelopen 25 jaar de kosteres van de St. Anna kerk was. Een taak waarvoor zij zich al die jaren belangeloos heeft ingezet. Wat een prestatie !!

Na afloop kregen de gemeenteleden de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. We zijn dankbaar voor haar inzet en hopen dat zij dit werk nog vele jaren kan blijven doen.
 
               Klik op de eerste foto voor een foto-impressie van het onderscheiding van onze kosteres.