St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.

Zondag 10 december - 2e Adventszondag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor plaatselijk onderwerk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.
 
Zondag 17 december - 3e Adventszondag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkmuziek.
 
Zondag 24 december - 4e Adventszondag. 
 
10:00 uur voorganger: Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon.
 
Zondag 24 december - Kerstnachtdienst, met medewerking van muziekver. Pr. Juliana.
 
22:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Stichting Red een kind.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.
 
Maandag 25 december - 1e Kerstdag, met medewerking van het koor Cantate Deo.
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.  
 
Collecte: 1 collecte is bestemd voor Kinderen in de knel. 
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.
 
Zondag 31 december - Oudejaarsdienst.
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de oudejaars collecte.

Maandag 1 januari 2018 - Nieuwjaarsdienst.
 
10:30 uur voorganger:         Ds. J. Alma uit Veenendaal.
 
Er is èèn gezamenlijke collecte.
 
Activiteiten in onze gemeente

Maandag      4 december:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw.
Zondag       10 december:  09:30 uur  Tienerdienst.
Maandag    11 december:  14:00 uur  Inloopmiddag jeugdgebouw. 
Maandag    11 december:  20:00 uur  Gebedskring.
Zondag       17 december:  09:45 uur  Kerkdienst Verpleeghuis Vrijthof. 
Zondag       17 december:  19:00 uur  Kinderkerstfeest.
Dinsdag      19 december:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering.
Donderdag  21 december: 16:00 uur  Kerstviering ouderen. 
Zaterdag     23 december:  16:00 uur  Kerst-Passion.
Zondag       24 december:  22:00 uur  Kerstnachtdienst. 
Maandag    25 december:  10:00 uur  Kerstdienst. 
Zaterdag     30 december:  09:30 uur  Oliebollenactie.
Maandag   1 januari 2018:  11:30 uur  Nieuwjaarsdienst.

Inloopmiddag
 
Op 4 december is er een inloopmiddag in het jeugdgebouw met Sinterklaas viering.
En op 11 december is er de laatste inloopmiddag in het jeugdgebouw van dit jaar.

Oudere Soos
 
Kerstfeest voor oudere is op donderdag 21 december in het jeugdgebouw aanvang 16:00 uur.
De Zaal is open om 15:30 uur. U kunt zich opgeven bij Corrie van Elst, tel: 0344-694077.

Tienerdienst
 
Op 10 december is er weer een Tienerdienst. We starten om 9:30 uur in de keuken van het jeugdgebouw  met ontbijt. 

Kerst-Passion
 
Door de kinderkerk georganiseerde rondgang door het dorp. Met medewerking van de muziekvereniging 
Prinses Juliana.

Herinnering
 
Wij attenderen u er op dat de toegezegde Vrijwillige Bijdrage 2017 nog niet door allen gemeenteleden is 
overgemaakt. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering.
De kerkrentmeesters.

Verantwoording diaconale collecte van de maand november

€ 1452,45  Dankdag helft   
€     39,35  Najaarszending   
€     95,90  Dorcas                 
€     44,10  Kinderen AZC     
 €    57,35  Diaconie      

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand november

€   184,70  Kerk                 
€     51,35  Inst.houd.pr.pl.   
€     69,25  Orgelfonds
€     40,70  Erediensten     
€ 1452,45  Dankdag helft

De totale opbrengst voor de dankdag voor gewas en arbeid heeft  €  2904,90 opgebracht.

Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van januari 2018 moet uiterlijk woensdag 27 december a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl