St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Ouderensoos

30-11-2017 14:30 uur

De volgende ouderenmiddag is op 30 november a.s., wij beginnen om 14.30 uur in het Jeugdgebouw. Deze middag vieren wij het St. Nicolaasfeest!. 
Neemt u alleen een klein cadeautje mee en als het lukt met een klein gedichtje? Daarna eten we ertensoep.
 
U ziet: er is altijd wat te beleven op de soos. Nieuwe leden zijn welkom, kom gerust eens bij ons kijken!!

Tot ziens op 30 november a.s. Rebinah Bötzel, tel. 689805 en Ans van Bruxvoort, tel. 69939.