St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

21-11-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 26 november, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier. Laatste zondag kerkelijk jaar.
Zondag   3 december, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier. 1e Adventszondag, familiedienst.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk. Wij starten om 10.00 uur. 
We lezen, luisteren, praten, zingen en knutselen. Zit jij op de basisschool? Kom gezellig eens langs!

Sinterklaas is pas in het land, maar wij zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor ons kinderkerstfeest. Liedjes leren, tekst leren, decor en uitnodigingen maken. En natuurlijk gaan we ons verdiepen in ‘Het grote boek der verwachting’. 
Zet vast in uw agenda: zondag 17 december 2017 om 19.00 uur Kinderkerstfeest! 
Tijdens de familiedienst van zondag 3 december brengen wij u ons adventslied ten gehore op de melodie van Jingle Bells. En maakt u kennis met Dirkje en Petertje!

Zaterdag 23 december a.s. vanaf 16.00 uur vindt de KerstPassion plaats in ons dorp. 
Muziekvereniging Prinses Juliana en DOS sportief organiseren een wandeling door het dorp. Tijdens de wandeling wordt het verhaal van de geboorte van Jezus verteld en gezongen. Na afloop is er een kleine kerstmarkt waar wij o.a. kerstspullen verkopen. Deze zijn door de kinderen op onze knutselmiddagen gemaakt. Meer info volgt.

Wij hebben er weer veel zin in en zien u graag op 17 en 23 december!
Met hartelijke groet, Peter, Miranda en Corina.

Zieken.
 
Mevr. L. van Tuil van de Beatrixstraat 64 is na haar heupoperatie nu in Vrijthof voor algeheel herstel.
Betty van Eck uit de Spireastraat verblijft in Siependaal.
Mevr. D.G. Boelhouwer uit de Jordenstraat 22 is gelukkig ook weer thuis uit het ziekenhuis.
De heer G. van Bruxvoort uit de Tielsestraat mocht na een hartoperatie in Nieuwegein ook weer naar huis. 
Wij wensen iedereen van harte beterschap en een spoedig herstel toe. 
Ook denken wij aan alle andere mensen die het moeilijk hebben om wat voor reden dan ook. Wij leven als gemeente allen met u mee en bidden voor Gods zegen.

Uit de Anna-kamer.
 
Kort verslag van de gemeenteavond. Op dinsdag 24 oktober heeft de gemeenteavond plaatsgevonden. Ruim 20 gemeenteleden waren aanwezig. Na opening met gebed, bijbellezing uit 1 Kor. 12 en zingen van lied 273 was er ruimte voor vragen uit de gemeente. Deze gingen over vesperdiensten in de lijdenstijd, avonddienst op 1e Advent en een liedboekje. Dit neemt de kerkenraad mee.
Daarna zijn de 5 vragen die van tevoren uitgedeeld waren besproken. Positief gewaardeerd werd o.a. dat er iedere zondag een voorganger is, dat er veel vrijwilligers zijn en dat de kinderen iedere zondag kinderkerk houden. 
Aandacht is o.a. nodig voor ambtsdragers, voor ouderen en mensen met geloofsvragen, de terugloop van het kerkbezoek op zondag en communicatie. 

Er bestaan zorgen of de kerk nog bestaat over 10 jaar. Gebed en vertrouwen op God is nodig, mogelijk ook vernieuwingen in de eredienst, aandacht voor de jongeren, respect voor elkaar en discussiemomenten. Zich inzetten voor de kerk is wat mensen willen doen, sommigen geven aan vanwege leeftijd of hoeveelheid activiteiten niet meer te kunnen doen.

Er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over deze punten. De komende tijd hopen we dit gesprek te blijven voeren met elkaar om zo met elkaar gemeente te zijn en God te kunnen dienen.
Na de pauze presenteerde Jan Hogendoorn beelden uit de Betuwe. Ook dan komt het gesprek op gang.
Na de gemeentevergadering kreeg ik ook van de kinderkerk een uitwerking van de 5 vragen. Fijn dat zij ook mee willen denken, met name over de eredienst!

In de kerk zijn zorgen om het voortbestaan van de kerk. Tegelijkertijd zijn er overal in Nederland pioniersplekken om mensen in aanraking te laten komen met geloof op een andere manier dan de kerk lang gedaan heeft of misschien ook niet gedaan heeft. 

Op 9 november was er een bijeenkomst in de Drumptsehof in Tiel over pionieren in de Betuwe. De sprekers benadrukten dat we voor pionieren buiten de kaders moeten leren denken. Het was een inspirerende bijeenkomst, vooral omdat er presentaties waren over twee pioniersplekken. Een op internet, zie www.mijnkerk.nl en een vlak bij: Connection: pionieren in de West Betuwe. ds. L. de Borst uit Buren is hierbij betrokken.

Als De Kerk Roept uitkomt is de visitatie al weer voorbij. Een keer in de vier jaar komen visitatoren langs om met de predikant, de gemeente en de kerkenraad te spreken over het leven in de gemeente. Het gaat om het geestelijk leven en of de gemeente gehoor geeft aan haar roeping en hoe de ambten vervuld worden. 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november komt dichterbij. Op die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen genoemd worden:
dhr. C.P. Baars,
dhr. W.P. van Ewijk,
mw. C.J. van Beusichem-van Sijll,
dhr. W.Vink,
mw. J.G. van Eck-van Doorn,
dhr. C.W. Bentschap-Knook,
mw. M.H. Vissers-Kwint,
dhr. C.H. van Maurik,
mw. A.J. van Amerongen-Honders,
dhr. E.D. Kortleve.
Voor de dienst uit is er voor iedereen gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken voor een overleden dierbare. U bent van harte uitgenodigd.

De voorbereidingen voor de familiedienst op de 1e Advent zijn in volle gang. Samen met de leiding van de kinderkerk en de tienerdienst, de organist en de jeugdouderling hebben we de liturgie gemaakt. Ik zie er naar uit!

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  
 
Viering 60 jaar Ouderensoos.
 
Door omstandigheden een latere terugblik op onze viering van het 60 jarig bestaan van de ouderensoos.
 
Eind oktober vierden we het 60-jarig jubileum van de ouderensoos. Het werd een middag waarop wij terug keken op heel veel mooie momenten uit het verleden en het heden. We werden bij binnenkomst in de zaal verwelkomd door gezellige accordeonmuziek gespeeld door Jan Zanting, zodat de stemming er al meteen goed in zat! 
 
Na een kopje koffie met verschillenden lekkernijen begonnen we de viering met een kort liturgisch moment verzorgd door onze predikant mw. Trijnie Nielen. 
We luisterden naar uitleg over Psalm 121 “Onze hulp komt van de Heer alleen. Hij zal eeuwig u behoeden”. We zongen mooie bekende liederen. 
 
Na de pauze bekeken we oude films over de ouderensoos en gemeente-uitstapjes. Gert van Zoest had samen met zijn vriend mooie oude plaatjes opgezocht, met heel veel bekende gezichten. 
 
Na nogmaals een pauze werd het tijd voor de maaltijd. We genoten met elkaar van de verschillende opgediende gerechten.
We kijken terug op een gezellig samenzijn.

Op deze middag ontvingen wij verschillende giften. Daarvoor namens ons allen hartelijk dank!

De volgende ouderenmiddag is op 30 november a.s., wij beginnen om 14.30 uur in het Jeugdgebouw. Deze middag vieren wij het St. Nicolaasfeest!.
Neemt u alleen een klein cadeautje mee en als het lukt met een klein gedichtje? Daarna eten we ertensoep.
 
U ziet: er is altijd wat te beleven op de soos. Nieuwe leden zijn welkom, kom gerust eens bij ons kijken!!
Tot ziens op 30 november a.s. Rebinah Bötzel, tel. 689805 en Ans van Bruxvoort, tel. 69939.

Inloopmiddagen.
 
U bent van harte welkom op onze middagen op de volgende data: 27 november, 4 december en 11 december. 4 december staat in het teken van Sinterklaas.
Neem gerust eens iemand mee. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur, de koffie en thee staan klaar met altijd iets lekkers erbij.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:        via mevr. A. Slob € 10,–.
                                               via mevr. T. van Rijswijk € 10,–, € 10,– en € 5,–.
Ontvangen voor de diaconie: via mevr. C. van Elst € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 november a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

In het liedboek staat, naast prachtige liederen, ook mooie poëzie o.a. pagina 1195.
 
Herfst.
Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij. 
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, 
Trudy Hekman.