St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerkvisitatie

21-11-2017 19:30 uur

Kerkvisitatie wat is dat? Visitatie is afgeleid van het Latijnse werkwoord visitare, wat betekent,
bezoeken, onderzoeken. Kerkvisitatie is dus het instellen van een onderzoek naar de toestand
van de gemeente.

Kerkvisitatie was er reeds ten tijde van de Apostelen, die de verschillende gemeenten bezochten: 
Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden  Hand. 9: 32    
en Paulus trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde  Hand. 15: 41 

Vandaag de dag vindt de kerkvisitatie plaats in een gesprek met de predikant, de gemeente 
(u krijgt daarbij de gelegenheid persoonlijk met de visitatoren te spreken) en de kerkenraad, 
en dat minimaal één keer per vier jaar. 

De agenda voor 21 november a.s. ziet er dan ook als volgt uit; 
 
van 18.30 - 19.30 uur spreken de visitatoren met de predikant.
van 19.30 – 20.00 uur krijgt de gemeente gelegenheid met om met de visitatoren te spreken.
van 20.00 - 21.30 uur spreken de visitatoren met de kerkenraad.

Heeft u nog vragen betreffende het bezoek van de visitatoren aan onze gemeente u kunt ze stellen 
aan de scriba mw. J.K. van der Linden,  tel 0344-694843,  e-mail  scriba@kerkeckenwiel.nl