St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.

Zondag 5 november.
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Schimmel uit Spijk.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor najaar zending.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Zondag 12 november - Viering Heilig Avondmaal.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Dorcas.
Uitgangscollecte is bestemd voor Erediensten.

Zondag 19 november. 
 
10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor binenlands diaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

Zondag 26 november - Laatste zondag kerkelijk jaar
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 3 december - 1e Adventszondag (familiedienst).
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1 collecte is bestemd voor de diaconie. 
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente

Maandag     6 november:   20:00 uur Gebedskring.
Donderdag  9 november:   14:00 uur of 19:30 uur Pionieren (zie hieronder op deze brief).
Zondag      12 november:   10:00 uur Viering Heilig Avondmaal.
Zondag      12 november:   09:30 uur Tienerdienst.
Maandag   13 november:   14:00 uur Inloopmiddag Jeugdgebouw.  
Dinsdag     14 november:   20:00 uur Bijbelkring.
Vrijdag         7 november:   19:00 uur Sirkelslag. (zie hieronder op deze brief)
Dinsdag     21 november:   19:30 uur Kerkenraadsvergadering. 
Zondag      26 november:   10:00 uur Laatste zondag kerkelijk jaar.
Dinsdag     28 november:   20:00 uur Bijbelkring.
Donderdag 30 november:   14:30 uur Ouderensoos (Sinterklaasfeest).

Pionieren
 
Op 9 november is er een bijeenkomst in Drumpt over pionieren in de Betuwe. ’s Middags voor predikanten, aanvang 14:00 uur, ’s avonds voor geïnteresseerden, aanvang 19:30 uur. De protestantse kerk geeft ruimte aan pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn, voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. Er wordt informatie gedeeld en gekeken naar kansen en valkuilen. 
U bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via  c.cevaal@protestantsekerk.nl 
Bij vragen kunt u bellen met 030-8801880. Meer informatie over pionieren vindt u op  www.lerenpionieren.nl 

Tienerdienst
 
Op 12 november is er weer een Tienerdienst. We starten om 9:30 uur in de keuken van het Jeugdgebouw met ontbijt. Deze keer gaan we het hebben over twee Heiligen: St. Maarten en St. Nicolaas. We laten de jongeren kennis maken met deze twee Heiligen en het thema Geven. Wat betekent geven en naar elkaar omzien in de kerk en wat staat daarover in de Bergrede. Bijhorende Bijbellezing Mattheüs 5:38-48

Sirkelslag 

Sirkelslag brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier een Christelijk thema onder de aandacht bij kinderen. Thema van dit jaar: GEEF HOOP. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door het spel heen. Op dit moment wordt het verhaal van Gideon voorbereid bij de kinderkerk.
Kent u kinderen van 8 t/m 12 jaar die niet bij de kinderkerk zitten maar het leuk zouden vinden om mee te doen? Meld ze bij ons aan! Dit kan via  kinderkerk@kerkeckenwiel.nl  Ze zijn van harte welkom op vrijdag 
17 november om 19:00 uur op de Bolderikstraat 25 te Eck en Wiel. De avond is kosteloos.


Verantwoording diaconale collecte van de maand september:

Israël                    €  37,90
Diaconie      €   138,00
Werelddiaconaat  €   37,50 

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand september:
  
Kerk                      €   189,35
Inst.houd.pr.pl.     €   42.55
Pastoraat      €   30,65
NBG                     €   49,85
Verwarming      €   47,85
Klein onderhoud.  €   26.45
 
De collecte opbrengst voor de dankdag voor gewas en arbeid heeft  € 2904,90 opgebracht.
 
Kopij

Kopij voor de maandbrief van de maand november moet uiterlijk woensdag 29 november a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl