St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-10-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag      29 oktober,     10.00 uur: mevr. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden. Hervormingsdag.
Woensdag   1 november, 19.30 uur: dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort. Dankdag voor gewas en arbeid.
Zondag        5 november, 10.00 uur: ds. J. Schimmel uit Spijk.

Kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw.
 
Zieken.
 
De heer W.M. van Doorn van de Burg. Verbrughweg 29 is afgelopen week thuis gekomen, na een lang verblijf in het ziekenhuis en Vrijthof. Wij wensen hem thuis een algeheel herstel toe. 
Ook mevr. A. van der Berg van de Wielseweg 15 mocht weer uit het ziekenhuis terugkeren.
Wij wensen iedereen, zowel zieken als mensen die het heel moeilijk hebben, heel veel sterkte en beterschap.

Uit de Annakamer.
 
Op dinsdag 24 oktober zal er gemeenteavond zijn in het Jeugdgebouw. De avond begint om 19.30 uur. 
We hopen elkaar te ontmoeten en samen te praten over de Kerk. 
U bent van harte welkom.

De zangdienst van 15 oktober met het Voorhofkoor uit Kesteren was mooi. Het zingen, het luisteren naar koor, piano- en orgelmuziek en gedichten en de ontmoetingen daarna maakten de avond geslaagd. 

Ik krijg van verschillende kanten de vraag naar Catechese. Voorjaar 2018 wil ik een aantal catechese-bijeenkomsten verzorgen. Als jij of u belangstelling hebt hoor ik het graag.
Ook met wie nadenkt over belijdenis doen wil ik graag in contact komen. 

Op 1 november is het Dankstond voor gewas en arbeid. Voorganger is dr. A.J. Plaisier uit Amersfoort, aanvang om 19.30 uur.
De enveloppen voor uw bijdrage aan de dankstondcollecte worden/zijn een dezer dagen bij u opgehaald.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via dhr. W. van der Linden € 10,–
                                         via mevr. A. Slob € 10,–.
Voor het bloemenfonds:   via mevr. J. van der Linden € 10,–.
Hartelijk dank.

Kopij De Kerk Roept.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk dinsdag 31 oktober a.s. binnen zijn op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet.
Trudy Hekman.