St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

10-10-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 15 oktober, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Zondag 15 oktober, 19.00 uur: zangdienst m.m.v. het Voorhofkoor, Kesteren.
Zondag 22 oktober, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier.

Kinderkerk.  Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw. 
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het jeugdgebouw naast de St. Anna-kerk. Wij starten om 10.00 uur. We lezen, luisteren, praten, zingen en knutselen. Zit jij op de basisschool? Kom gezellig eens langs!
De leiding is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Adventstijd en Kerst. Er valt weer genoeg te doen. Het kan zelfs zijn dat u benaderd wordt om een bijdrage te leveren…

Zondag 15 oktober. Ik houd van je op dinsdagmiddag en op vrijdag.’ Geloof je dat? Houden van gaat toch altijd door? Vandaag vertelt Jezus over geloven, want geloven lijkt op ‘houden van’. Geloven is een dagtaak.

Zondag 22 oktober. In ons leven gebeuren er dingen die we graag achter ons zouden laten. Jezus zegt zelfs dat dat kan! Maar hoe dan? Hebben de kinderen ook zware stenen in de rugzak? Zouden we die eruit mogen halen en achter kunnen laten?
Namens de kinderkerk maken wij u erop attent dat wij weer druk bezig zijn met het opzetten van actie schoenendoos. 
Mocht u mee willen doen aan actie schoenendoos laat ons dit weten via mirandaspies@hotmail.com 
Eind oktober worden de schoenendozen uitgereikt. Voor die tijd vernemen wij graag met hoeveel schoenendozen wij rekening moeten houden. Voor meer info over de actie:  edukans.nl/schoenmaatjes.
Met hartelijke groet, Corina, Peter en Miranda.

Zieken.
 
Na een operatie zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis: mevr. W. Veulings uit de Bolderikstraat 30 en mevrouw T. van Wijk, Blankertseweg 12 A
Mevr. Bleienberg, Kamillekamp 41 is voor een dagopname in het ziekenhuis geweest en dhr. W.M. van Doorn van de Burg. Verbrugh-weg 29, die nu nog verblijft in de Vrijthof, mag zodra het mogelijk is weer naar huis.
Allemaal een spoedig herstel en veel sterkte gewenst, ook zij die een moeilijk tijd tegemoet gaan!
 
Bloemengroet.
 
Met een groet vanuit de gemeente zijn de bloemen uit de diensten van september naar de volgende gemeenteleden gegaan: op 3 september naar de heer D. Vonk in Lienden; 10 september naar mevr. Gidding, Beatrixstraat 24 en dhr. Lagerweij, Beatrixstraat  6; 17 september naar mevr. van Ingen, Rijnstraat 7 en 24 september naar mevr. W. v.d. Woerd Spirea-straat 22.

Uit de Annakamer.
 
Op dinsdag 24 oktober zal er gemeenteavond zijn in het jeugdgebouw. De avond begint om 19.30 uur. De uitnodiging ontvangt u binnenkort. We hopen elkaar te ontmoeten en samen te praten over de kerk. 
U bent van harte welkom.

Het kennismaken gaat langzaam maar zeker door. Binnen de gemeente, met gemeenteleden individueel, met de leiding van de tienerdienst, met de leiding van de kinderkerk, met de bijbelkring, met de bezoekdames en buiten de gemeente met de collega predikanten uit de werkgemeenschap Rivierenland Oost en leden van de oecumenische werkgroep, die o.a. het vredesvesper van 20 september georganiseerd hebben. Zo krijgt mijn predikantschap steeds meer handen en voeten.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Ouderensoos.
 
Op 28 september is de ouderensoos aan het nieuwe seizoen begonnen. Het was fijn elkaar weer te ontmoeten. 
Zoals gebruikelijk zijn wij deze middag begonnen met een moment van bezinning, daarna zijn wij hard aan  het werk gegaan. We hebben mooie strokransen met winterkost voor de vogels in de tuin gemaakt. In de pauze werden wij verrast met een traktatie van Jannie en Jan Onink vanwege hun 50-jarig huwelijk.
 
Op 28 oktober is onze volgende ontmoeting, dan willen wij stilstaan bij het 60-jarig bestaan van de ouderensoos. Dit belooft een mooie bijeenkomst te worden! 
Heeft u interesse kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom.
Rebinah en Ans.

Zangdienst.
 
Zoals al eerder bekend gemaakt zal er Deo Volente op zondagavond 15 oktober aanstaande een zangdienst in onze St. Anna-kerk zijn, aanvang 19.00 uur.
Medewerking wordt verleend door het Voorhofkoor uit Kesteren.
Dit koor staat onder leiding van dirigent/pianist dhr. Henk Jan Velvis.
 
Uiteraard zal er veel samenzang zijn, o.a. zullen we samen de volgende liederen zingen:
‘Samen in de naam van Jezus’ en ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’.
In wisselzang met het koor zingen we ‘Gij, die alle sterren houdt’.
Verder zal het koor enkele liederen laten horen, nederlands- en engelstalig.
Vijf minuten voor aanvang kunnen we luisteren naar het lied ‘Ride the morningwinds’. 
Tijdens de dienst zingt het koor onder meer ‘Zo nabij als God te zijn’ en ‘Regeer in mij’.
Aan het einde zal het koor ons ‘An Irish Blessing’ toezingen.

Iedereen is van harte welkom, wij hopen velen te begroeten.
Hartelijke groeten, de zangdienstcommissie.
 
Inloopmiddag.
 
In deze maand komen we op 16 en 30 oktober weer bij elkaar. Vanaf 14.00 uur is een ieder van harte welkom in het jeugdgebouw.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–
                                         via mevr. R. Muller € 10,–
                                         via mevr. T. van Rijswijk € 10,–
                                         via ds. T. Nielen-Rosier € 20,–.
ontvangen voor de diakonie: via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
De verjaardagsbusjes hebben in het derde kwartaal het bedrag van € 342,50 opgebracht. 
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 oktober op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl