St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.

Zondag 1 oktober - Israëlzondag 
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte:         1e collecte is bestemd voor de diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voor de kerk.
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 8 oktober - Werelddiaconaatszondag
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat.

Zondag 15oktober
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het klein onderhoud.

Zondag 22 oktober 
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

Zondag 29 oktober
 
10:00 uur voorganger: Mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Open Doors.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het NGB

Woensdag 1 november - Dankdag voor gewas en arbeid.
 
19:30 uur voorganger: Dr. A.J. Plaisier uit Amesfoort.
 
Collecten: Gezamenlijk collecte in de dienst voor diaconie en kerk.
 
 
Activiteiten in onze gemeente

Zondag       1 oktober:   10.00 uur Israëlzondag
Maandag    2 oktober:       14:00 tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Dinsdag      3 oktober:   14:00 uur Verjaardag busjes legen bij Jannie van der Linden.
Zaterdag     7 oktober:   09:00 uur Oliebollen actie.
Zondag       8 oktober:   10:00 uur Werelddiaconaatzondag.
Zondag        8 oktober:   09:30 uur Tienerdienst, ze komen bij elkaar in het Jeugdgebouw.
Zondag        8 oktober:   09:45 uur Kerkdienst Ziekenhuis Rivierenland.
Zondag      15 oktober:   19:00 uur Zangdienst.
Maandag   16 oktober:      14:00 tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Dinsdag     17 oktober:   19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Zondag      29 oktober:   10:00 uur Hervormingsdag.
Donderdag 26 oktober:     14.30 uur Ouderensoos.
Maandag   30 oktober:      14:00 tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Dinsdag     31 oktober:      17:45 uur Bijbelkring 
Woensdag   1 november:  19:30 uur Dankdienst voor gewas en arbeid.

Oliebollenactie
 
De fruitoogst is weer begonnen en dat betekent dat de herfst al spoedig voor de deur staat. Traditiegetouw houden wij de najaars-oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk op de eerste zaterdag van oktober en dit jaar dus op 7 oktober.
Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om oliebollen te verkopen. Bakkerij van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de olliebollen weer voor ons bakken en wij hopen, dat we mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren.
Een zak met 8 oliebollen krijgt u nog steeds voor de prijs van € 4,50. Uiterlijk 6 oktober a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven op telefoonnummer 692008 of 691341
De gebruikelijke oud en nieuw oliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 30 december 2017.
De oliebollencommissie

Jubileum ouderensoos
 
Op 28 oktober is onze volgende ontmoeting, dan willen wij stilstaan bij het 60 jarig bestaan van de ouderensoos. Dit beloofd een mooie bijeenkomst te worden!  
Heeft u interesse kom gerust eens bij ons kijken. U bent van harte welkom.
Rebinah Bötzel, tel. 689805 en Ans van Bruxvoort, tel. 691939

Verantwoording diaconale collecte van de maand september
 
  3 september   €  73,45  Lepra    
10 september   €  46,35  Hulphond      
17 september   €  87,95  Vredesweek   
24 september   €  36,40  Manege zonder drempels   

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand september

Kerk                  € 141.45
Inst.houd.pr.pl.  €   47,35
Jeugdwerk   €   31.25
JOB                   €   35,30
St-Maarten   € 169.35
 
Kopij 

Kopij voor de maandbrief van de maand oktober moet uiterlijk woensdag 27 september a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl