St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-09-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 1 oktober, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier. Israëlzondag.
Zondag 8 oktober, 10.00 uur: ds. A. Christ uit Katwijk. Werelddiaconaatzondag.

Van de kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw. 
 
Met veel plezier hebben we ons voorbereid op de Kerkproeverij van zondag 17 september jl. Onze boterhammen en vissen hadden een mooi plekje in de kerk. Het liedje ‘We hebben allemaal wat en we zijn allemaal raar, maar toch zijn wij broertjes en zusjes’ werd met volle borst gezongen. Ook het gebed dat we samen met de jeugd van de tienerdienst hadden samengesteld maakte indruk. Na afloop lekker eten en drinken. Wat is samenzijn toch fijn!

Zondag 1 oktober, gaan we het hebben over sterfte en verdriet. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Een moeilijk onderwerp voor de kinderen: ‘Huil niet meer’.  Aan het einde van de dienst gaan we met de kinderen naar de kerk voor de zegen.

Zondag 8 oktober, het thema van deze week is ‘De beste plaats’. Ga niet meteen op de beste plaats zitten. Misschien heeft iemand anders meer recht op een goede plaats. Maak jezelf klein en wie weet ben jij de laatste die eerste wordt. 
 
Namens de kinderkerk maken wij u erop attent dat wij weer druk bezig zijn met het opzetten van  de actie schoenendoos. Mocht u mee willen doen aan actie schoenendoos, laat ons dit weten via e-mail: 
mirandaspies@hotmail.com 
 
Eind oktober worden de schoenendozen uitgereikt. Voor die tijd vernemen wij graag met hoeveel schoenendozen wij rekening moeten houden. Voor meer info over de actie: edukans.nl/schoenmaatjes.

Met hartelijke groet, Corina, Peter en Miranda.

Uit de Annakamer.
 
Afgelopen zondag was de start van het winterwerk en werd Rianne van Meeteren als jeugdouderling bevestigd. Kinderen en tieners hadden een bijdrage in de muziek, collecteren, bijbellezen, uitdelen van brood en dropvisjes en de voorbeden. De band Online zong een aantal mooie liederen. Na afloop konden we buiten in de zon genieten van de lekkernijen die door gemeenteleden waren klaar gemaakt.

Van het spreekuur op woensdagmorgen wordt al gebruik gemaakt. U kunt binnenlopen voor een gesprek of bellen. De middagen gebruik ik voor overleg of voor kennismakingsbezoeken.

Met de leiding van de tienerdienst ben ik naar het landelijk dienstencentrum in Utrecht geweest om ons te oriënteren op methodes voor de tienerkerk. Geïnspireerd en met flink wat ideeën zijn we terug gekomen. Nu gaan we binnenkort verder praten over methodes en inhoud van het tienerwerk. En ondertussen draait de tienerdienst weer.  

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Zieken.
 
Wij zijn blij, dat er ook weer goede berichten zijn, dat mevr. van Ingen uit de Rijnstraat 7, weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen na een geslaagde hartoperatie. 
Ook Willy van der Woerd-Penraad uit de Spireastraat 22, is onlangs weer uit het ziekenhuis thuis gekomen na een heupoperatie. 
Betty van Eck uit de Spireastraat 24 is weer tijdelijk opgenomen in Siependaal. 
Mevr. Bleijenberg-Alberts, Kamillekamp 41, wordt binnenkort aan haar hand geopereerd. 
Wij wensen iedereen heel veel sterkte en beterschap toe. Ook de mensen die nog thuis zijn om te herstellen of nog vele onderzoeken moeten ondergaan, wensen wij goede moed en Gods kracht toe.

Zangdienst.
 
Ter herinnering: zondagavond 15 oktober om 19.00 uur is er weer een zangdienst in onze kerk, noteer deze datum vast in uw agenda!

Jeugdgebouw.
 
Eindelijk is het dan zover, afgelopen dinsdag is het nieuwe keukenblok geplaatst met de langverwachte vaatwasmachine erin. Met twee man sterk zijn ze de hele dag bezig geweest met passen en meten, maar het resultaat mag er zijn. Het is een prachtige en praktische keuken, wij zijn er erg blij mee. 
De mensen, die geholpen hebben met het schoonmaken en inrichten, wil ik hartelijk bedanken. 
Wij hopen er allemaal heel veel plezier van te hebben en met elkaar de keuken goed in tact te houden.
 
De diaconie.

Oliebollenactie.

De fruitoogst is weer in volle gang, dat betekent dat we alweer midden in de herfst zitten. Traditiegetrouw houden wij de najaars-oliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna-kerk op de eerste zaterdag van oktober en dit jaar dus op 7 oktober.
Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen. Bakkerij van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel zal de oliebollen weer voor ons bakken en wij hopen, dat we mooie en lekkere oliebollen kunnen leveren. Een zak met 8 stuks krijgt u nog steeds voor de prijs van € 4,50.
Uiterlijk tot 6 oktober a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven via tel. 692008 of 691314.
De gebruikelijke oud- en nieuw- oliebollenactie wordt gehouden op zaterdag 30 december.

Namens de commissie, Cor Zuidema.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 10,– en € 20,–.
                                        via mevr. C. van Elst € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
Op dinsdag 3 oktober om 14.00 uur, kunnen de verjaardagsbusjes weer geleegd worden bij;
Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5.

Verloting.
 
De verloting voor het onderhoudsfonds heeft het mooie bedrag van € 2.148,00 opgebracht.
Allen hartelijk dank hiervoor.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 3 oktober a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.