St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-09-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 17 september, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier. Start winterwerk, familiedienst.
Zondag 24 september, 10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen.

Kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw. 
 
De zomervakantie ligt al weer een maand achter ons. In die afgelopen maand zijn we met de kinderkerk alweer druk bezig geweest. We zijn begonnen met een gezellige aftrap. In de speeltuin in Eck en Wiel hebben we genoten van een picknick en spelletjes. Ook kinderen die niet naar de kinderkerk komen hebben we uitgenodigd om mee te eten. Iedereen was welkom.

Dit seizoen kiezen we voor de kinderkerk een andere insteek. Eens in de twee weken zal Peter van Dijk de kinderen uit groep 7 en 8 begeleiden. Zij zoeken meer uitdaging en verdieping. Peter probeert hierbij de thema’s meer tastbaar te maken. Zo zijn ze met het thema de barmhartige Samaritaan naar de Valentijn geweest en zijn in gesprek gegaan met een medewerker over zorg. 

Zondag 17 september 2017 zullen wij de gehele dienst aanwezig zijn in de kerk. 
Zondag 24 september hebben wij onze eigen bijeenkomst in het Jeugdgebouw.
Met hartelijke groet, Corina, Peter en Miranda.

Zieken.
 
De heer van Doorn verblijft nog steeds in Vrijthof, Maashof 25 te Tiel. Hij bedankt iedereen die hem een kaart gestuurd heeft of op bezoek geweest is.
Mevr. Gidding-van Ingen, Beatrixstraat, heeft een knieoperatie ondergaan maar is weer thuis.
De heer Lagerwey, ook uit de Beatrixstraat, heeft een blinde-darmoperatie achter de rug en is inmiddels ook weer thuis.
Een ieder van harte beterschap gewenst en veel sterkte bij de moeilijke momenten.

Bloemengroet.
 
In augustus zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar de volgende gemeenteleden:
Zondag   6 augustus: mevrouw van Doorn, Saffatinstraat 6. 
Zondag 13 augustus: dhr. Becker, Saffatinstraat 2. 
Zondag 20 augustus: fam. A. de Heus, Adam van Delenstaat 30.
Zondag 27 augustus: Wim v.d. Linden, Hellenbergstraat 5.

Uit de Anna-kamer.
 
Op 3 september hebben we samen het Heilig Avondmaal gevierd. Het blijft bijzonder om zo samen aan tafel te zitten, brood en wijn te delen en te gedenken dat God in Jezus Christus de band met de mens herstelt. Voor mij was het de 1e keer als voorganger om in een gemeente samen het Avondmaal te vieren.

Op 17 september is de start voor het winterwerk met het thema Kerkproeverij. Inmiddels zijn uitnodigingen verstuurd en kaartjes met recepten meegenomen. Achter de schermen zijn onder andere de kinderen en tieners druk bezig om de dienst voor te bereiden. Ook de band Online zal aanwezig zijn op de 17e. 
 
We willen ook aandacht geven aan de voorbeden: u wordt uitgenodigd om uw voorbede op te schrijven in het voorbedeboek in de hal, zodat we de voorbeden tijdens het gebed  kunnen uitspreken.
 
In deze dienst zal ook Rianne van Meeteren bevestigd worden als Jeugdouderling. 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te proeven van de lekkernijen die meegenomen zijn. U bent van harte welkom!

Op 20 september is er in de hervormde kerk in Ommeren een oecumenische vredesvesper om 19.30 uur. 
Voorganger is ds. Gea van der Velde uit Rijswijk. Het thema: De kracht van verbeelding. 
Ook hier bent u van harte welkom.

Ten slotte. Hieronder volgt een bericht van Gijs Quist, als kerkenraad geven we de volgende reactie op het bericht: Als kerkenraad vinden we het besluit van Gijs Quist jammer, we begrijpen het wel.
Met betrekking tot het zitten in de ouderlingbank het volgende: De kerkenraad heeft in het verleden besloten dat kerkenraadsleden niet elke zondag voorin de kerk hoeven te zitten. In principe zit er altijd wel een ouderling, kerkrentmeester en diaken voorin de kerk.

Met het aftreden van Gijs staan de volgende vacatures binnen de kerkenraad open: 2 voor diaken, 1 voor ouderling, 1 voor kerkrentmeester. Dit heeft onze aandacht. 
We zijn blij dat Rianne van Meeteren op 17 september als jeugdouderling bevestigd wordt.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Mijn aftreden.
 
Beste gemeente-leden van de St. Anna-kerk te Eck en Wiel. Alweer bijna vier jaar geleden ben ik bevestigd als ouderling, uiteraard omdat ik daar zelf mee instemde. Na een jaar ben ik herbevestigd, wat betekent dat ik nu nog ruim een jaar heb te gaan voor mijn ambtsperiode is verstreken.
In het najaar van het jaar 2015 ben ik ca. drie maanden thuis geweest met een stevige burn-out (overspannenheid), in die periode stonden de kerkelijke werkzaamheden op een wat lager pitje. Met dank aan de andere kerkenraadsleden, die de taken van mij op zich namen. Ik ben toen in november weer gestart met mijn werkzaamheden en in januari draaide ik weer fulltime bij mijn werkgever. Ook het kerkelijk werk heb ik weer opgepakt voordat het jaar om was.
Afgelopen mei ben ik wederom thuisgebleven in een overspannen situatie, zij het in minder ernstige mate dan twee jaar geleden. De kerkelijke taken, binnen de kerkenraad ben ik wel blijven uitoefenen. Na enkele bezoeken aan de huisarts ben ik doorverwezen naar een psychologisch centrum in Ede. Hier heb ik veel baat bij en wordt mij duidelijk gemaakt hoe ik met diverse spanningen om kan gaan. De balans vinden tussen spanning en ontspanning is heel belangrijk.
De afgelopen periode heb ik dan ook gebruikt om bij mezelf te rade te gaan, hoe ik verder ga. Dit heeft mij er na een hele zware overweging toe gebracht om te besluiten de kerkenraad vervroegd te verlaten.
Ik weet wat dit voor de kerk en de overige kerkenraadsleden betekent, maar dit lijkt mij voor mezelf de beste oplossing. Ik realiseer me  goed dat het probleem binnen de gemeente hierdoor wordt vergroot en dat heeft mij ook lange tijd bezig gehouden. Toen echter in de afgelopen kerkenraadsvergadering wederom vanuit de gemeente een signaal kenbaar gemaakt werd omtrent het (niet) aanwezig zijn in de ouderlingenbanken bij de kerkdiensten was het voor mij helemaal duidelijk. Dit was voor mij een belangrijk item bij de aanvaarding van het ambt in 2013. Ik vind het jammer dat er van uit de gemeente diverse keren op terug gekomen wordt. Ik denk dat ik voor mezelf meer rust krijg door de kerkenraad te verlaten. Lees dit s.v.p. goed, ik verlaat het college niet vanwege bovengenoemd signaal, maar vanwege mijn psychische gezondheid.
In overleg met de ds. Nielen en de andere leden van de kerkenraad hebben we besloten dat ik in de 
bevestigingsdienst van januari aftreed. Tot die tijd zal ik mijn taken blijven uitoefenen.
Graag geef ik ons als gemeente in overweging om mee te denken hoe we kerk kunnen blijven.
Gijs Quist, ouderling.

Ouderensoos.
 
De zomer loopt op haar eind, dus starten we weer met de ouderensoos. Op donderdag 28 september hopen wij weer te beginnen en zoals gewoonlijk om 14.30 uur in het Jeugdgebouw.
We hebben er weer zin in en we hopen u ook!! Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tot ziens op 28 september a.s. Heeft u vragen bel ons!
Rebinah Bötzel, tel. 689805 en Ans van Bruxvoort, tel. 691939.

Zangdienst.
  
Op 15 oktober aanstaande is er ’s avonds, aanvang 19.00 uur, een zangdienst in onze kerk. Uiteraard is er veel samenzang en natuurlijk hebben we bekende Christelijke liederen uitgezocht. 
Verder vinden we het fijn u te kunnen meedelen dat ‘het Voorhofkoor’ uit Kesteren heeft toegezegd de dienst muzikaal op te luisteren. De leden zullen dit doen onder de bezielende leiding van dirigent/pianist Henk Jan Velvis. Het belooft een mooie dienst te worden, iedereen is van harte welkom.
Hartelijke groeten, de zangdienstcommissie.
 
Bijbelkring.
  
Binnenkort start onze groep met een nieuw seizoen. De avonden staan onder leiding van onze predikant, ds. T. Nielen-Rosier. De eerste avond staat gepland op dinsdagavond 26 september aanstaande in het Jeugdgebouw (kleine zaal). We beginnen om 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar.
Er is voor gekozen om deze keer te gebruiken om met elkaar kennis te maken, samen een onderwerp voor het nieuwe seizoen uit te kiezen en een planning te maken. Komt u gerust eens vrijblijvend een keer kijken!
Namens de bijbelkring, Marja van Amerongen.

Jeugdgebouw.
 
In het jeugdgebouw komt een nieuwe keuken, maar eerst moest de oude keuken verwijderd worden en daar was mankracht voor nodig. Ik was erg blij met de hulp van Geurt en Jan, zij hebben de oude keuken verwijderd en ook afgevoerd. Vanaf deze plaats wil ik hen daar heel hartelijk voor bedanken.
Wij hopen als alles goed gaat de nieuwe keuken 17 september in gebruik te kunnen nemen, voor die tijd is het nog even behelpen. Sorry voor het ongemak.
Corrie van Elst, diakenen.

Inloopmiddag.
 
De komende tijd bent u op de maandagen 18 september, 2, 16 en 30 oktober weer van harte welkom in het Jeugdgebouw. Vanaf 14.00 uur is de koffie/thee klaar. 
Wilt u gehaald en gebracht worden, even een telefoontje naar de adressen hieronder.
Corrie van Elst, tel. 694077 of Trudy Hekman, tel. 694808.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mevr. C. van Elst € 10,–
                                         via ds. T. Nielen € 20,– en € 12,50
                                         via mevr. A. Slob € 10,–.
                                         Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk ingeleverd worden op dinsdag 19 september a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.