St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

Voor de dienst van de gebeden kunt u gebruik maken van het voorbede boek in hal van de kerk. 
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het Jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het Jeugdgebouw.

 
 
Zondag 3 september - Viering Heilig Avondmaal
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Lepra Stichting.
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 10 september
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Hulphond.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor JOP.

Zondag 17 september - Familiedienst start winterwerk - Bevestiging Ambtsdrager
 
10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor het vredes werk.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

Zondag 24 september 
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Manege zonder drempels..
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk.
 
 
Activiteiten in onze gemeente
 
Vrijdag         8 september: 20:00 uur Uitslag van de trekking van de verloting in het Jeugdgebouw.
Zondag      10 september: 09:30 uur Tienerdienst, ze komen bij elkaar in het Jeugdgebouw.
Zondag      17 september: 10:00 uur Start winterwerk (familiedienst) Kerk proeverij. 
Maandag   18 september: 14:00 tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Dinsdag     19 september: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Woensdag 20 september: 19:30 uur Vredesvesper in Ommeren door mw. ds. Gea van der Velde. 
Dinsdag     26 september: 19:45 uur Bijbelkring in het Jeugdgebouw.
Donderdag 28 september: 14.30 uur Ouderensoos zij komen bij elkaar in het Jeugdgebouw.
 
Recept
 
Vanaf zondag 3 september hangen er in de kerk kaartjes met een recept erop. U  wordt uitgenodigd om een kaartje mee te nemen en het recept te maken en mee te nemen op zondag 17 september (Startzondag).
 
Bevestiging
 
Zondag 17 september wordt Rianne van Meeteren bevestiging als Jeugdouderling. Na de dienst is er gelegenheid haar te feliciteren en wordt u uitgenodigd samen koffie te drinken in de kerk. 

Tienerdienst
 
De scholen zijn weer begonnen dus gaat zondag 10 september de Tienerdienst ook weer van start. 
We komen samen om half 10 in het Jeugdgebouw. Omdat er werkzaamheden gaande zijn in de keuken 
zullen we deze keer in de grote zaal zitten. Er is dan ook voor deze keer geen ontbijt, maar we zullen zorgen voor iets anders lekkers.

De 17e zullen we aanwezig zijn in de familiedienst voor de start van het winterwerk. Een aantal tieners  
zullen in deze hun medewerking verlenen. Kom je ook kijken.

Ouderensoos
 
De zomer loopt op haar eind, dus starten we de Ouderensoos weer op. Op donderdag 28 september hopen we weer te beginnen en zoals gewoonlijk om 14:30 uur in het Jeugdgebouw.
 
We hebben er weer zin in en we hopen u ook!! Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Tot ziens op 28 september a.s. Heeft u vragen bel ons!

Rebinah Bötzel, tel.: 689805
Ans van Bruxvoort, tel.: 691939

Uit de Anna-kamer
 
Na een heerlijke vakantie in Zweden ben ik weer begonnen in Eck en Wiel. Zo langzamerhand begint het kerkelijke leven op gang te komen. Vanaf september houd ik spreekuur in de Anna-kamer, elke woensdag van half 11 tot 12 staat de deur open. 
 
Ds. Trijnie Nielen-Rosier -- tel. 0344-691034 -- e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 
Verantwoording diaconale collecten van de maand augustus
 
  6 augustus Diaconie          €   38.90
13 augustus Kinderen in Egypte  €   47,00
20 augustus Diaconie  €   58,65
27 augustus Ambulance wens  €   58,95

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand augustus
 
Kerk        €  198,35
Inst. Houd. Pr. Pl.   €    49,45    
Pastoraat        €    35,25
Kerktelefoon        €    48,50
Kinderkerk        €    70,25

Kopij
Kopij voor de maandbrief van oktober moet uiterlijk woensdag 27 september a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl