St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Vredesvesper 2017

20-09-2017 19:30 uur

Vredesweek 2017: van 16 tot en met 24 september. Iedereen kan iets voor de vrede doen!
Met die gedachte organiseert PAX iedere derde week van september de nationale Vredesweek.

We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen. 
Door heel Nederland worden er tijdens de Vredesweek honderden festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden georganiseerd. Ook bij jou in de buurt. Samen laten we zien dat het anders kan. Doe je mee?

20 september 2017 Vredesvesper in Ommeren.

De gezamenlijke kerken van Rijswijk-Ravenswaay, Maurik Hervormd, Maurik Rooms Katholiek, Eck en Wiel, Ingen en Ommeren vieren op woensdagavond 20 september 2017 om 19.30 uur een oecumenische Vredesvesper met als thema “De kracht van verbeelding”. 
Voorganger is mw. ds. Gea van der Velde.
Plaats: Hervormde kerk Ommeren.

U bent van harte uitgenodigd