St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

29-08-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag   3 september, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier. Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 10 september, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal.

Kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw. 
 
De vakantie zit erop, wij zijn inmiddels weer begonnen. 
Op 17 september hebben we de startzondag van het winterwerk, de familiedienst. Hieronder leest u er meer over, we hopen op uw medewerking!

Uit de Annakamer.
 
Na een heerlijke vakantie in Zweden ben ik weer begonnen in Eck en Wiel. Zo langzamerhand begint het kerkelijke leven op gang te komen. 
Vanaf september houd ik spreekuur in de Anna-kamer: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur staat de deur open.

Zondag 17 september is de startzondag. Het thema is kerkproeverij. 
Vanaf zondag 3 september hangen in de hal van de kerk kaartjes met een recept erop. U wordt uitgenodigd om een kaartje mee te nemen en het recept te maken en mee te nemen op 17 september.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier -- tel. 0344-691034 -- e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Zieken.
 
Onze ouderling de heer W. v.d. Linden heeft een operatie ondergaan. Wij wensen hem van harte beterschap en hopen op een algeheel herstel. 

Ongetwijfeld zullen er in onze gemeente meerdere (langdurige) zieken zijn, ook hen veel sterkte en Gods nabijheid gewenst!

Uitslag verloting.
 
Op vrijdag 8 september a.s. wordt de uitslag van de verloting bekend gemaakt. Dit gebeurt om 20.00 uur in de kleine zaal van het Jeugdgebouw. Iedereen is van harte hierbij uitgenodigd.

Jaarrekening 2016.
 
De jaarrekening van het kerkrentmeestelijk beheer ligt vanaf 28 augustus tot 11 september ter inzage bij Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5.
De kerkrentmeesters.

Inloopmiddag.
 
In verband met de renovatie van de keuken van het Jeugdgebouw is er op maandag 4 september geen inloopmiddag. Op 18 september hopen we u weer te begroeten!

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mevr. E.  Zanting € 10,– 
                                         via mevr. T. Hekman € 10,–
                                         via mevr. C. van Elst € 20,–
                                         via mevr. A. van Bruxvoort € 20,– + € 10,– + € 5,– 
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 september a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.