St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

15-08-2017

Kerkdiensten.

Zondag 20 augustus, 10.00 uur: Ds. T. Nielen-Rosier.
Zondag 27 augustus, 10.00 uur: Ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen.

Kinderkerk.
 
Op zondag 27 augustus begint de kinderkerk weer om 10.00 uur in het Jeugdgebouw.

Zieken.
 
Mevr. D. ter Haar van de Kamillekamp, is opgenomen geweest in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.
De heer van Doorn van de Burg. Verbrughweg is van het ziekenhuis naar het Vrijthof gegaan, afd. Maashof 25, hij gaat gelukkig goed vooruit.
De heer W. v.d. Linden wacht nog steeds op een oproep om geopereerd te worden.
Wij wensen alle zieken heel veel sterkte en beterschap toe.

Wat zou het leuk zijn om zieken en eenzame mensen eens een kaartje te sturen!
 
Bloemen.
 
De bloemen uit de dienst van 16 juli zijn naar mevr. L Broekhuizen gegaan, die van de Schakel naar de Valentijn verhuisd is.
Mevr. D. ter Haar van de Kamillekamp heeft de bloemen op 23 juli gekregen bij haar thuiskomst uit het ziekenhuis.
Mevr. Baars van de Burg. Verbrughweg heeft de bloemen op 30 juli gekregen ter bemoediging.

Jubileum.
 
Corrie Vonk is eind augustus alweer 25 jaar koster bij ons in de St. Anna Kerk. Wij willen haar namens de hele gemeente van harte feliciteren met dit 25 jarig jubileum en bedanken voor al het werk wat ze voor onze gemeente allemaal gedaan heeft. Zo trouw om elke zondag op tijd aanwezig te zijn om alles in de kerk voor te bereiden en te regelen.
Wij zijn hier allemaal heel blij en dankbaar voor. We hopen, dat zij dit werk nog vele jaren wil en kan blijven voortzetten in goede gezondheid.
Wij wensen Corrie nog vele gezonde en gezegende jaren met haar familie.

Uit de Anna kamer.
 
Na de vakantieperiode is ds. Nielen weer beschikbaar vanaf 14 augustus.
Zij is bereikbaar via tel. 0344-691034 of e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Verantwoording giften:
  
Ontvangen voor de kerk:   Via mw. R. Muller € 10,00.
                                           Via mw. A. Slob € 10,00.
                                           Via Mw. C. van Elst € 50,00.
                                           Via dhr. W. van der Linden € 15,00.
                                           Via mw. W. van Tuil € 10,00.
                                           Via mw. A. Slob € 6,50
                                           Via mw. J. van der Linden € 10,00
                                           Via mw. A. van Bruxvoort € 5,00
                                           Via mw. A. Slob € 10,00
Ontvangen voor diakonie:  Via mw. C. van Elst € 50,00.
Voor het verjaardag fonds: Via mw. R. Muller € 10,00.
Voor het bloemenfonds:     Via dhr. P. v. Houten € 10,00.

Hartelijk dank!
 
Inloopmiddag.
 
De komende tijd bent u op de maandagen 21 augustus, 4 en 18 september weer van harte welkom in het Jeugdgebouw. 

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 22 augustus a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, 
Trudy Hekman.