St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 6 augustus
 
10:00 uur voorganger: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 13 augustus
 
10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de zending Kind in Egypte.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Zondag 20 augustus
 
10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
                        Uitgangscollecte is bestemd voor de kinderkerk.

Zondag 27 augustus
 
10:00 uur voorganger: Mw. Ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Ambulance wens.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het Pastoraat 
 
 
Activiteiten in onze gemeente
 
Maandag   7 augustus:  14:00 uur tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Dinsdag   15 augustus:  19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
Maandag 21 augustus:  14:00 uur tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom!
Zondag    27 augustus:  10:00 uur Start kinderkerk.
 
                    Deze maand zijn er verder geen activiteiten meer.
 

Verantwoording diaconale collecten van de maand juli

2   juli   Bartimeus €   34,55
9   juli   Diaconie €   30,40
16 juli   Diaconie €   38,30
23 juli   Diaconie €   43,80
30 juli   Diaconie €   36,60
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juli
 
Kerk €  182,75
Inst. Houd. Pr. Pl. €    34,65    
Erediensten €    44,65
Orgelfonds €    45,95
Oudere soos €    39,25
Kerkverlichting €    30,50

Kopij
 
Kopij voor de maandbrief van september moet uiterlijk woensdag 30 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl