St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

18-07-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 23 juli, 10.00 uur: dr. L.F. de Graaff uit Tiel.
Zondag 30 juli, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.
Zondag   6 augustus, 10.00 uur: ds. H.J.W. Faassen uit Apeldoorn.
Zondag 13 augustus, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.

Kinderkerk. In verband met de vakantie is er tot 27 augustus geen kinderkerk.

Bij de diensten.
 
Wij zijn dankbaar dat naast onze eigen predikant ds. Nielen, ook in de vakantietijd iedere zondag weer gastpredikanten bereid zijn om voor te gaan in de eredienst. 
De voorgangers, die hier boven genoemd worden, waaronder onze oud-predikant ds. Faassen, zijn ons wel bekend. Wij heten hen van harte welkom.

Zieken.
 
Mevrouw van Zoest is opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. 
Mevrouw L. Broekhuizen is verhuisd van de Schakel uit Tiel naar Maurik in de Valentijn, kamer 203. 
De heer W. van der Linden wacht op een oproep, hij moet weer geopereerd worden.
Wij wensen een ieder heel veel sterkte en beterschap, laten we hen gedenken in onze gebeden.

Bloemen.
 
De heer van Doorn verblijft nog steeds in Vrijthof, afdeling Maasland 25 en gaat langzaam vooruit. Ter bemoediging zijn op 2 juli de bloemen uit de eredienst naar hem toe gegaan. 
Mevr. Drost van de Homoetsestraat en de heer Cornelissen van de Blankertseweg hebben ook in het ziekenhuis gelegen, zij kregen de bloemen uit de dienst van 9 juli, met een groet van de gemeente.
 
Memoriam.
 
Hieronder treft u aan een ‘In memoriam’ geschreven door ds. Nielen. Zij heeft de uitvaartdienst geleid van mevr. van Amerongen. 

In memoriam Adriana Judith van Amerongen-Honders, 24 oktober 1929 - 21 juni 2017.
Op 27 juni hebben we afscheid genomen van Adriana Judith van Amerongen-Honders.
Op 21 juni is ze overleden in het hospice in Tiel.

Jaan is op 24 oktober 1929 geboren in Ommeren, vlakbij de kerk. Ze heeft heel haar leven in deze omgeving gewoond, in Ommeren, in Eck en Wiel, in Ingen, op de Ganzert. Jaan heeft veel meegewerkt, eerst thuis toen haar vader overleed, tot haar huwelijk met Cornelis van Amerongen. Daarna op het bedrijf van Cornelis en zijn ouders. 
In 2000 is ze met Cornelis naar de Beatrixstraat verhuisd. Daar werd Cornelis ziek en ze heeft hem tot het laatst verzorgd. In 2005 is hij overleden. Jaan bleef tot 2011 zelfstandig wonen in hun huis, daarna is ze bij Ria, Arie en Lisanne gaan wonen.  

Het leven van Jaan stond in het teken van werken en zorgen, thuis mee werken en bij haar man meewerken op het bedrijf. Ze was altijd opgewekt, was betrokken op anderen en had belangstelling voor anderen. Ze hield van mensen om haar heen. 
Er waren ook veel mensen bij de afscheidsdienst. Het geloof was belangrijk voor Jaan, maar ze praatte er weinig over. Het zat van binnen. We hebben geluisterd naar enkele liederen, want daar genoot Jaan van. 

We wensen Ria, Arie en Lisanne en alle anderen die Jaan missen kracht toe, dat  ze liefde en troost van God en mensen om zich heen ervaren.

Uit de Annakamer.
 
De contacten met u beginnen te komen. Ik maak kennis, met u, met het dorp en met het werk. 
Van 20 juli tot en met 13 augustus heb ik vakantie. Vanaf 14 augustus ben ik weer beschikbaar.
Voor vragen, doorgeven van ziekte en rouw kunt u naar de scriba, mw. J. van der Linden, tel. 0344-694843 of naar het nummer van de Annakamer.
 
Een goede vakantie voor wie weggaat, en iedereen die thuis blijft wens ik alle goeds.
Ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034 of e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Ouderensoos.
 
Op 29 juni jl. was onze laatste middag voor de vakantietijd. Traditiegetrouw vierden we dit met een uitstapje. Dit keer waren we te gast op de Zoelense Beemd te Zoelen, waar we genoten hebben van een overheerlijke high-tea, natuurlijk met alles erop en eraan. Wat hebben we genoten van de prachtige omgeving, de mooie tuin, de dieren, het mooie weer en natuurlijk van het lekkers!! Voor herhaling vatbaar. 
 
Wij wensen u allen een mooie zomer toe en we hopen elkaar op 28 september a.s. weer te ontmoeten.
Groet van Rebinah en Ans.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk via dhr. W. van der Linden: € 100,–. 
Hartelijk dank!  

Verjaardagsbusjes.
 
De busjes zijn weer geleegd en hebben in het tweede kwartaal € 239,75 opgebracht. 
Alle medewerkers en gevers hartelijk dank hiervoor.
 
Omzien naar elkaar.
 
Vooral in de vakantietijd zijn veel mensen eenzaam, een kaartje sturen of een bezoekje brengen kan al een welkome afleiding zijn. Met name de zieken thuis en de mensen in de zorginstellingen veel sterkte gewenst 
Verder wensen we een ieder, thuis of elders met vakantie, een mooie zomer.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 8 augustus a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, 
Trudy Hekman.