St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 2 juli 
 
10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Bartimeus – Doorn.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 9 juli zondag 
 
10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. vd. Kaade-Huttingga  uit Overberg.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting.

Zondag 16 juli 
 
10:00 uur voorganger: Dr. W. de Greef uit Leusden.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 23 juli 
 
10:00 uur voorganger: Dr. L.F. de Graaf uit Tiel.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de Ouderensoos.

Zondag 30 juli
 
10:00 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum.
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de Erediensten.
 

Activiteiten in onze gemeente

Dinsdag     4 juli: 14:00 uur  Verjaardag busjes legen bij Jannie van der Linden Hellenbergstraat 5.
Maandag 10 juli: 14:00 uur tot 16:00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom! 
Maandag 24 juli: 14:00 uur tot 16:00 uur  Op maandag 24 juli is er eveneens een inloopmiddag.
 
                    Deze maand zijn er verder geen activiteiten meer.

Verantwoording diaconale collecten van de maand juni
 
  4 juni   Zending      €  136,80
11 juni   Werelddiaconaat     €    38,80
18 juni   Diaconie      €    46,95
25 juni   Palliatieven zorg     €    65,05
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juni

Kerk €  190,20
Inst. Houd. Pr. Pl. €  120,30    
Erediensten €    59.10
Klein onderhoud €    30,55
Kerktelefoon €    34,65

Kopij
Kopij voor de maandbrief van de maand juli moet uiterlijk woensdag 2 augustus a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl