St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

04-07-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag   9 juli, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.
Zondag 16 juli, 10.00 uur: dr. W. de Greef uit Leusden.

Terugblik familiedienst.
 
Op 18 juni hebben we afscheid genomen van Rianne van Meteren als leidster van de kinderkerk. 
Het was de eerste zondag na de intrede, dat ds. Nielen-Rosier als predikant voorging, een afwisselende dienst waar veel in gebeurde. De ark van Noach stond voor in de kerk met de dieren aan boord, gemeenteleden verzorgden de bijbel-lezingen, de kinderen hebben mooi gezongen en muziek gemaakt. 

Er waren afscheidswoorden van Corina, het was een emotioneel moment toen Peter en Irish als verrassing voor Rianne haar lievelingslied zongen ‘De kracht van Gods liefde’. 

Wij danken de leiding van de kinderkerk voor het vele werk en wensen hen een fijne vakantie,

Kinderkerk.
 
De zomervakantie komt eraan en daar gaan ook wij van genieten. We hebben vakantie! 

Na een mooi seizoen hebben we geen afscheid hoeven te nemen van onze groep 8-er Britt. Ze heeft besloten om nog een jaartje bij de kinderkerk te blijven. Alleen afscheid nemen is niet fijn dat doet ze graag samen met de groep 8-ers van het nieuwe seizoen! 

In het nieuwe seizoen starten we  met een kinderkerkplus-groep. Dit is een groep voor kinderen uit de groepen 7 en 8 die toch wat meer willen dan alleen een verhaal en knutselen. Deze groep zal eens in de twee weken geleid worden door Peter van Dijk. Alle info voor de ouders zal volgen.
 
Op zondag 27 augustus zullen we weer starten met de kinderkerk. Zoals altijd om 10.00 uur in het jeugdgebouw. Maar houdt de middag vrij kinderen, want we gaan weer een leuke middag organiseren als aftrap voor het nieuwe seizoen!
Fijne vakantie voor iedereen!!!
Corina, Peter en Miranda.

Bloemengroet.
 
De afgelopen maand zijn de bloemen als groet en bemoediging van de gemeente gegaan naar ds. T. Nielen-Rosier voor haar intrede. 
Verder naar de familie van der Linden, Hellenbergstraat, mevr. van Amerongen, Beatrixstraat en mevr. C. de Heus-Boonzaayer, Hornixveld.
 
Zieken.
 
De heer H. van Doorn is van het ziekenhuis Rivierenland naar Vrijthof afd. Maashof gegaan voor verdere verpleging. 
Mevr. L. Broekhuizen krijgt verzorging in de Schakel in Tiel en wacht nog steeds op een kamer in de Valentijn. 
Dhr. Cornelissen van de Blankertseweg heeft enige dagen in het ziekenhuis Rivierenland gelegen maar is inmiddels weer thuis. 
Wij wensen een ieder veel sterkte in deze onzekere situatie en natuurlijk ook van harte beterschap.

Bloemenbak.
 
Het zal u ongetwijfeld ook opgevallen zijn wat een prachtige bloemen er staan bij de entree van de kerk. Zoals altijd is dit weer geschonken door ons plaatselijk tuincentrum Nimmer Dor. Heel hartelijk dank hiervoor!

Uit de Anna-kamer.
 
Op woensdag is ds. Nielen-Rosier aanwezig in Eck en Wiel, tussen 10.00 en 16.00 uur. Zij is bereikbaar via tel. 0344-691034 of e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Overleden.
 
In het hospice in Tiel is op 21 juni overleden mevrouw Adriana Judith van Amerongen-Honders in de leeftijd van 87 jaar. 
Op dinsdag 27 juni is zij begraven op de algemene begraafplaats in Eck en Wiel. 
In de volgende uitgave een memoriam.

Inloopmiddag.
 
De volgende data bent u vanaf 14.00 uur weer van harte welkom in het Jeugdgebouw;
10 en 24 juli, 7 en 21 augustus, 4 en 18 september. 
In tegenstelling tot veel andere activiteiten blijven wij ook in de zomer om de 14 dagen bij elkaar komen. Voor diegenen die niet met vakantie gaan geeft het toch enige afleiding. 
Houdt u ervan om spelletjes te doen, een quiz, of gewoon gezellig een praatje te maken en een kopje koffie te drinken, schroom dan niet en loop gerust eens binnen.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 5,– en via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–. 
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 11 juli a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

In dat nummer staan de kerkdiensten vermeld voor 4 zondagen. Als u eventueel kopij heeft, houdt u daar dan rekening mee dat het een uitgave is voor 4 weken.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.