St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-06-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 25 juni, 10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum. Viering Heilig Avondmaal.
Zondag   2 juli,  10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen.

Kinderkerk. In verband met de vakantie is er de komende periode geen kinderkerk.
 
Bevestigings-/intrededienst.
 
Op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni is mw. ds. T. Nielen-Rosier bevestigd in de St. Anna kerk als predikant van onze gemeente. 
De dienst werd geleid door mw. ds. A. de Vries uit Nijmegen, predikant-geestelijk verzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. 
De belangstelling was groot vanuit de familie, het cluster (samen- werkingsverband met omliggende gemeenten) en plaatselijk vanuit onze eigen gemeente.
 
Naast de begeleiding van onze organiste Marja van Amerongen was er ook een prachtig samenspel met Nelleke de Jong op klarinet, waarvoor onze hartelijke dank. Het was fijn om met zoveel mensen in de kerk te zijn om de intrededienst van ds. Nielen bij te wonen. 
We wensen haar ook vanaf deze plaats al het goede toe en bevestigen dat met het slotlied van de dienst:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen,
ga met God en Hij zal met je zijn.

De eerste spreker na de dienst was ds. H. Overdijk uit Ommeren als consulent, ook namens werkgemeenschap en classis. Hij begon met de gemeente te feliciteren; een passende metafoor was de vergelijking van de gemeente met een takkenbos. Elk gemeentelid afzonderlijk is een broos takje, maar door deze takjes te verbinden (bundelen) tot een takkenbos, ontstaat er een sterk geheel.

Ds. de Vries uit Nijmegen memoreerde als mentor en collega dat ze elkaar al jarenlang kennen, mede door hun studie theologie. Ze schetste haar loopbaan van verpleegkundige en pastoraal werker en nu tot predikant. Ze prees Eck en Wiel gelukkig dat ds. Nielen onze predikant zal zijn de komende jaren.

Namens onze gemeente sprak ouderling van dienst, dhr. G. Quist. Hij wenste ds. Nielen een warm welkom toe en sprak zijn vreugde uit dat we na 2 jaar weer een eigen predikant hebben in Eck en Wiel. Met de overhandiging van een aardbeiplant symboliseerde hij dat ook een kleine gemeente kan groeien en vrucht kan dragen.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid in het Jeugdgebouw om ds. Nielen sterkte te wensen met de taak die zij op zich heeft genomen, hiervan werd door velen gebruik gemaakt, ook oud predikanten gaven acte de présence.
 
Foto`s van de dienst vindt u elders op deze website (Home > Foto`s).

Zieken.
 
De heer W. van Doorn verblijft voor verder herstel vanuit Nieuwegein in ziekenhuis Rivierenland in Tiel, het gaat langzaam de goede kant op. Hij ligt nu op afdeling P1 kamer 111. 
Mevr. Van Tuil is samen met haar dochter in Veenendaal op een ongelukkige wijze gevallen zodat ze naar het ziekenhuis moesten. Gelukkig mochten ze na een kort verblijf weer naar huis. 
Op 1e Pinksterdag is mevr. J. van der Linden van de Hellenbergstraat in het Jeugdgebouw achterover gevallen i.v.m. met een loszittend handvat van de achterdeur. In het ziekenhuis werd geconcludeerd dat er niets gebroken was maar zij heeft veel pijn door kneuzingen opgelopen. 
 
Allen heel veel sterkte en beterschap gewenst.

Bericht van overlijden.
 
De heer Cees van Maurik is op donderdag 1 juni overleden. Hij heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt. 
Wij wensen zijn vrouw en (klein) kinderen heel veel sterkte met dit verlies. 
Op 8 juni is de heer Van Maurik in besloten kring gecremeerd.

Ouderensoos.
 
Op donderdag 29 juni a.s. is er weer ouderensoos, de laatste voor de zomervakantie. We hopen dan weer ons jaarlijkse uitstapje te maken. Waarheen? Dat willen we nog even als verrassing houden; maar het wordt leuk!!
We verwachten u allen om 14.30 uur bij het jeugdgebouw en van daaruit gaan we gezamenlijk verder. We hopen u allen te zien op deze datum.
De eerstvolgende soosmiddag na de vakantie is gepland op 28 september.
 
Hartelijke groeten van Rebinah en Ans.

55+ reis.
 
Op donderdag 1 juni, stapten we na een kopje koffie en welkom door diaken Corrie van Elst in de bus voor ons jaarlijkse uitstapje. De reis was richting Oldebroek waar we het Kroonluchtermuseum bezochten, wat de moeite waard was. We genoten van een kopje koffie met appelgebak, tevens was er gelegenheid om de prachtige tuin te bekijken wat met dit mooie weer een welkome aanvulling was. 
 
Vervolgens stond er In het Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp een heerlijk 3-gangen diner gereed. 
In Voorthuizen was de rit met de paardentram een unieke belevenis. Voordat we aan de terugreis begonnen was er nog tijd om even iets te drinken. 
 
In de bus bedankte Ries Blijderveen namens alle deelnemers Corrie en Ans voor de organisatie van deze mooie reis. Ook de ons zo bekende chauffeur Alex, werd bedankt voor de prettige manier waarop hij onderweg uitleg gaf en ons weer veilig thuis bracht. 
 
Aangekomen in Eck en Wiel werden we ontvangen met een brood-maaltijd waarvoor onze hartelijke dank. 
Het was een ontspannen en geslaagde reis.
 
Foto`s van de reis vindt u elders op deze website (Home > Foto`s).
 
Verantwoording giften.
 
Voor de diaconie: via mevr. C. van Elst € 60,–. 
Voor de kerk: via dhr. G.W. Slob € 10,–.
Via solidariteitskas € 30,–. 
 
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
De verjaardagsbusjes kunnen weer geleegd worden op 4 juli a.s. om 14.00 uur bij;
Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5. 

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 juni a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.