St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Terugblik bevestiging mw. ds. T. Nielen.

04-06-2017

Op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni is mw. ds. T. Nielen-Rosier bevestigd in de St. Anna kerk als predikant van onze gemeente. 
De dienst werd geleid door mw. ds. A. de Vries uit Nijmegen, predikant-geestelijk verzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. 
De belangstelling was groot vanuit de familie, het cluster (samen- werkingsverband met omliggende gemeenten) en plaatselijk vanuit onze eigen gemeente.
 
Naast de begeleiding van onze organiste Marja van Amerongen was er ook een prachtig samenspel met Nelleke de Jong op klarinet, waarvoor onze hartelijke dank. Het was fijn om met zoveel mensen in de kerk te zijn om de intrededienst van ds. Nielen bij te wonen. 
We wensen haar ook vanaf deze plaats al het goede toe en bevestigen dat met het slotlied van de dienst:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen,
ga met God en Hij zal met je zijn.

De eerste spreker na de dienst was ds. H. Overdijk uit Ommeren als consulent, ook namens werkgemeenschap en classis. Hij begon met de gemeente te feliciteren; een passende metafoor was de vergelijking van de gemeente met een takkenbos. Elk gemeentelid afzonderlijk is een broos takje, maar door deze takjes te verbinden (bundelen) tot een takkenbos, ontstaat er een sterk geheel.

Ds. de Vries uit Nijmegen memoreerde als mentor en collega dat ze elkaar al jarenlang kennen, mede door hun studie theologie. Ze schetste haar loopbaan van verpleegkundige en pastoraal werker en nu tot predikant. Ze prees Eck en Wiel gelukkig dat ds. Nielen onze predikant zal zijn de komende jaren.

Namens onze gemeente sprak ouderling van dienst, dhr. G. Quist. Hij wenste ds. Nielen een warm welkom toe en sprak zijn vreugde uit dat we na 2 jaar weer een eigen predikant hebben in Eck en Wiel. Met de overhandiging van een aardbeiplant symboliseerde hij dat ook een kleine gemeente kan groeien en vrucht kan dragen.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid in het Jeugdgebouw om ds. Nielen sterkte te wensen met de taak die zij op zich heeft genomen, hiervan werd door velen gebruik gemaakt, ook oud predikanten gaven acte de présence.
 
Wilt u de dienst alsnog beluisteren klikt u dan op onderstaande link of een foto-impressie zien van de dienst klikt u dan op de eerste foto;
 
                                        http://www.kerkeckenwiel.nl/index.php?page=kerktelefoon  
 
                                       Klik op de eerste foto voor een foto-impressie van de dienst.