St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 4 juni, 1e Pinksterdag, Intrede-dienst Mw. ds. T. Nielen-Rosier
 
14:30 uur voorganger: Mw. ds. A. de Vries uit Nijmegen
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Zending.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 11 juni, Zondag Trinitatis

10:00 uur voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Werelddiaconaat.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor Klein onderhoud.

Zondag 18 juni, Familiedienst afscheid Kinderkerk

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier.
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor Erediensten.

Zondag 25 juni, Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Diaconie.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Zondag 2 juli

10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Bartimeus Doorn
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

Zondag        4 juni: 14:30 uur  1e Pinksterdag, Intrede-dienst Mw. Ds. T. Nielen-Rosier.
Donderdag   8 juni: 14:30 uur  Ouderensoos ze komen bij elkaar in het Jeugdgebouw.
Zondag       11 juni: 09:30 uur  Tienerdienst, ze komen elke 2e zondag van de maand bij elkaar. 
Zondag       11 juni: 10:00 uur  Zondag Trinitatis.
Maandag    12 juni: 14:00 uur tot 16:00 uur Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is welkom.
Dinsdag      13 juni: 19:45 uur  Bijbelkring o.l.v. ds. Alma in de kleine zaal van het Jeugdgebouw 
Zondag       18 juni: 10:00 uur  Familiedienst, afscheid Kinderkerk.
Dinsdag      20 juni: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw.
Donderdag 22 juni: 20:00 uur  Workshop kinder -/ tienerbijbels in de kerk in Echteld.
Zondag       25 juni: 10:00 uur  Viering Heilig avondmaal.
Maandag    26 juni: 20:00 uur  Gebedskring ze komen bij elkaar in de St. Anna-kamer.

Verantwoording diaconale collecten van de maand mei,

  7 mei   €   41,10   Diaconie
14 mei   €   34,05   Diaconie
21 mei   € 132,05   Alpe d’Huzes
25 mei   €   30,35   Hemelvaartsdag 
28 mei   €   32,60   Diaconie

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand mei,

Kerk        € 189,55
Inst. Houd. Pr. Pl.   €   42,80
Erediensten        €   46.45
N.B.G.        €   43,05
Catechese        €   22,20
Jeugdwerk        €   50,35

Kopij,
Kopij voor de maandbrief van de maand juli moet uiterlijk woensdag 28 juni a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl