St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-06-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 11 juni, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren. Zondag Trinitatis (Drie eenheid).
Zondag 18 juni, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, afsluiting kinderkerk, familiedienst.
 
Kinderkerk.
 
Op 18 juni is het de laatste keer voor de vakantie dat we in een familiedienst bij elkaar komen. 
In die dienst wordt er van de oudste kinderen afscheid genomen en tevens van Rianne die zich jaren ingezet heeft voor de kinderkerk. 
Zoals u hieronder leest blijft ze gelukkig actief in onze gemeente. Vanaf deze plaats willen wij haar hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de kinderkerk betekend heeft. 
Natuurlijk bedanken we ook Corinna en Miranda voor het vele werk dat zij verrichten voor de kinderen en wensen hen voor de toekomst veel succes. 
Hopelijk is er weer iemand die samen met hen dit mooie werk wil voortzetten.

Vanuit de kerkenraad.
 
De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat Rianne van Meeteren bereid is om Jeugdouderling te worden. Zij zal op 18 juni afscheid nemen van de kinderkerk en na de vakantie bevestigd worden als jeugdouderling. Wij wensen haar Gods zegen toe.

We hebben er naar uitgekeken om weer een eigen predikant te hebben in Eck en Wiel, nu is het dan zover en is ds. T. Nielen afgelopen zondag bevestigd. We wensen haar Gods zegen toe en hopen dat ze een goede tijd zal hebben in Eck en Wiel.

Even voorstellen…
 
Op Pinksterzondag was mijn intrede als predikant in Eck en Wiel. Het was een mooie dag. 
Het heeft flink wat jaren geduurd om zover te komen. Volgens mijn moeder wilde ik als klein meisje al dominee worden. Na de middelbare school heb ik serieus een theologiestudie overwogen, maar op dat moment was het nog niet de juiste tijd. Ik ben naar de HBOV gegaan en heb daarna als verpleegkundige gewerkt in het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze. Daar heb ik mijn man leren kennen. Toch bleef het kriebelen. Na 6 jaar werken heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben naast mijn werk als verpleegkundige in Utrecht theologie gaan studeren op zaterdag. In 2000 studeerde ik af. Ik was inmiddels moeder geworden van 2 zoons. Vanaf 2002 tot nu was ik werkzaam als geestelijk verzorger in Tiel (Siependaal). Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt bij het SGO en schreef ik voor de Zoutkorrel (dagopeningen voor middelbare scholieren) en was ik redacteur voor Provider (methode voor keuzecatechese). In 2009 ben ik verder gaan studeren voor predikant-geestelijk verzorger en gemeentepredikant. Op mijn stageadres in het Radboudumc heb ik ruim 2 jaar gewerkt als geestelijk verzorger in opleiding en daar ben ik vorig jaar april bevestigd als predikant-geestelijk verzorger. En nu ben ik predikant in Eck en Wiel. Ik kijk ernaar uit om met u kennis te maken en samen het geloof te belijden en het geloof handen en voeten te geven in het leven van elke dag.
Trijnie Nielen-Rosier,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl      
tel. 0481-377543.

Zieken.
 
De heer C. Verseveld, Jordenstraat heeft in het ziekenhuis Rivierenland gelegen maar is weer thuis. 
De heer C. van Maurik, Tielseweg is na een auto ongeluk ook in het ziekenhuis beland maar mocht gelukkig na enkele dagen weer naar huis. 
Mevr. L. Broekhuizen van de Kamillelamp verblijft nog steeds op de afdeling De Schakel van het ziekenhuis en wacht al enige tijd op een kamer in de Valentijn te Maurik. 
De heer W. van Doorn van de Burg. Verbrughweg verblijft nog steeds in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Gelukkig gaat hij heel langzaam iets vooruit. Wij hopen en bidden dat dit zich voort zal zetten en mag leiden tot verder herstel. 
Alle zieken, waar zij ook verblijven, heel veel sterkte en beterschap gewenst.

Goede doel.
 

Peter van Dijk en nog meer familieleden en vrienden zijn  vorige week vertrokken naar de Alpe d’uzes, allemaal voor het goede doel om kanker te bestrijden. Niet allemaal zijn ze op de fiets geklommen, sommigen zijn met elkaar lopend de berg op gegaan.            
Wij hebben op 21 mei in de kerk ook voor dit goede doel gecollecteerd, wat de kinderen van Peter en Corina mochten toelichten. Ondanks dat er niet zoveel mensen in de kerk aanwezig waren hebben we nog een bedrag opgehaald van €132,–. Iedereen hartelijk bedankt.
De diaconie wil hier ook aan bijdragen en het bedrag verhogen tot € 300,–. 
Wanneer u dit leest hopen we dat iedereen weer veilig thuis gekomen is. 
Corrie van Elst, diaken.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk via W. v.d. Linden € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk ingeleverd worden op dinsdag 13 juni a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.