St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-05-2017

Kerkdiensten.
 
Donderdag 25 mei, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Vee­nen­daal. Hemel­vaarts­dag.
Zondag       28 mei, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.
Zondag         4 juni, 14.30 uur: mw. ds. A. de Vries uit Nijmegen. 1e Pinsterdag, tevens
                                                 intrede- / bevestigingsdienst mw. ds. T. Nielen-Rosier

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het Jeugdgebouw, aanvang 10.00 uur.

Bij de diensten.
 
Op 1e Pinkster­dag, zondag 4 juni om 14.30 uur, vindt de intrededienst plaats waarbij mw. ds. T. Nielen-Rosier als predikant in onze gemeente bevestigd zal worden. 
De dienst wordt geleid door mw. ds. A. de Vries, predikant-geestelijkverzorger in het Radboud UMC in Nijmegen. 
 
Wij zijn dankbaar dat we op 1e Pinksterdag weer een eigen predikant in Eck en Wiel mogen verwelkomen. 
Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, wij bidden dat die Geest ds. Nielen en de gemeente zal inspireren in de tijd die komen gaat. Dat de inzet en het werk wat gedaan wordt ter ere van God zal zijn en tot opbouw mag leiden van onze gemeente. 

De reguliere morgendienst van 10.00 uur komt 1e Pinksterdag te vervallen. 

Zieken.
 

De heer W. van Doorn van de Burg. Verbrughweg 29 verblijft nog steeds in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, zijn toestand is nog steeds ernstig. De zware operatie en de complicaties die daar mee gepaard gingen zorgen ervoor dat hij nog steeds op Intensive Care ligt. Wij wensen hem en zijn vrouw heel veel sterkte en bidden dat hij langzamerhand weer mag herstellen.
Een kaart ontvangen van zijn dorpsgenoten zal hem goed doen, hier volgt het adres:
St. Antonius Ziekenhuis, Koe­koekslaan 1, 3435 CM te Nieu­we­gein.
 
Natuurlijk wensen wij ook de zieken thuis en in de verpleeg- en verzorgingshuizen heel veel sterkte en beterschap.

Ouderensoos.
 
Even een opfrissertje in verband met de gewijzigde samenkomstdag van onze ouderensoos. We komen bij elkaar op donderdag 8 juni a.s. Het is de bedoeling dat we na de pauze een spelletje bingo spelen.

Houdt u donderdag 29 juni, de laatste bijeenkomst voor de zomer­vakantie vrij, dan sluiten wij dit seizoen af met een gezellige middag op een verrassingslocatie. 

Beide bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur in en bij het Jeugd­gebouw. 
U bent allen van harte uitgenodigd voor deze middagen.
Met een hartelijke groet van Rebinah en Ans.


Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 30 mei a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen goede dagen gewenst en een hartelijke groet,
Trudy Hekman.