St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-05-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 7 mei 
 
10:00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen.
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Zondag 14 mei

10:00 uur voorganger: Mw. Drs. G. den Dikken uit Wageningen
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor De Erediensten.

Zondag 21 mei

10:00 uur voorganger: Ds. J. Meertens uit Rhenen
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor de Alp d’HuZes
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor NBG.

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor de Catechese.

Zondag 28 mei, Wezen zondag
 
10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal
 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk

Zondag 4 juni, 1e Pinksterdag, intrede-dienst Mw. Ds. T. Nielen-Rosier
 
14:30 uur voorganger: Mw. Ds. A. de Vries uit Nijmegen 
 
1e collecte is bestemd voor de Zending
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats.
 
Activiteiten in onze gemeente

Maandag     8 mei: 14:00 tot 16.00 uur  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw. Iedereen is van harte welkom.
Zondag      14 mei: 09:30 uur  Tienerdienst in het Jeugdgebouw met ontbijt.
Dinsdag     16 mei: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw.
Maandag   22 mei: 10:45 uur  70+ reis Voor die zich opgegeven hebben naar het Mauritshuis in Den Haag
Donderdag 25 mei: 10:00 uur  Hemelvaartsdag.
Zondag      28 mei: 10:00 uur  Wezen zondag.
Maandag   29 mei: 20:00 uur  Gebedskring.
Donderdag  1 juni: 07:45 uur  55+ reis.
Zondag        4 juni: 14:30 uur  1e Pinksterdag, Intrede-dienst Mw. Ds. T. Nielen-Rosier.

Verantwoording diaconale collecten van de maand april
 
  2 april €   44,25   Jongeren Zuid-Afrika
  9 april €   64,55    Kinderhospice
13 april €   61,40   Dovenpastoraat
16 april € 102,30    Jeugdwerk
23 april €   32,60   Diaconie
30 april €   42,45    Diaconie

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand april

Kerk         €  264,70
Inst. Houd. Pr. Pl. €    43,25
Geluidsinstallatie €    27,95
Orgelfonds €    50,50
Jeugdwerk €    42,25
Buitenonderhoud €    32,50
Oudere soos €    88.35

Kopij
Kopij voor de maandbrief van de maand juni moet uiterlijk woensdag 30 mei a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl