St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-04-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 30 april, 10.00 uur: ds. J. Schimmel uit Spijk.
Zondag   7 mei,  10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw.

Paasontbijt.
 
Namens de kerkenraad willen wij de organisatie van de kinderkerk hartelijk bedanken voor het heerlijke paasontbijt waar we met elkaar van genoten hebben.
Het is zo leuk om met alle kinderen aan tafel te mogen zitten en hun verhalen te horen o.a. ook over de voorbereiding voor hun paasdienst.
Hartelijk dank voor jullie uitnodiging, Corrie van Elst.

Zieken.
 
Er zijn veel zieken in onze gemeente;
De heer W. van Doorn van de Burg. Verbrughweg ligt in het ziekenhuis, zijn toestand is zeer zorgwekkend.
Mevr. Bleijenberg van de Kamillen­kamp en mevr, G. van Mourik-Oosterkamp uit de Valentijn, hebben beiden in het ziekenhuis gelegen maar zijn inmiddels weer thuis. 
Onze vroegere plaatsgenoot de heer D. Vonk van de Burg. Ver­brugh­weg, nu al weer jaren woonachtig in Aalst (Lienden) heeft ook in het ziekenhuis gelegen maar, mocht gelukkig ook weer terugkeren naar huis. 
Betty van Eck van de Spireastraat is opgenomen in Propersona in Tiel.
 
Wij wensen al onze zieken en kwetsbare mensen, waar zij ook verblijven, heel veel kracht en sterkte toe!
Hieronder enkele bemoedigende woorden uit het liedboek nr. 647:

Voor mensen die vragend, 
wach­tend en wakend door het leven gaan, 
Weer­klinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan!

Intrededienst mw. ds. T. Nielen-Rosier.
 
Op 1e Pinksterdag, zondag 4 juni om 14.30 uur, vindt de intrededienst plaats waarbij mw. ds. T. Nielen-Rosier als predikant in onze gemeente bevestigd zal worden. 
De dienst wordt geleid door mw. ds. A. de Vries, predikant-geestelijkverzorger in het Radboud UMC in Nijmegen.
De reguliere morgendienst van 10.00 uur komt daarmee te vervallen. 

Terugblik paasviering bejaarden soos.
 
Op 6 april jl. vierde de ouderensoos paasfeest. Na ontvangst met koffie of thee, voorzien van een lekkere versnapering, begonnen we om 16.00 uur met de paasviering. Het thema van deze middag was “Vrede met God…..”. 
Ds. Alma die de meditatie verzorgde las voor uit het Johannes evangelie. Na de meditatie luisterden we naar mooie gedichten voorgedragen door Rebina Bötzel en Trudy van Dijk.
Peter, Irisz en Petra van Dijk zongen samen een aantal mooie liederen. We hebben genoten van hun zang en enthousiasme. Fijn was het dat Marja van Amerongen onze samenzang begeleidde op haar orgel. 
Na de viering hebben we genoten van een heerlijke maaltijd, mede verzorgd door de diakonie.
Alle medewerkers nogmaals onze hartelijke dank!!
 
De eerstvolgende soosmiddag is verplaatst naar donderdag 4 mei a.s. dit in verband met andere evenementen op onze normale soosdag. We hopen dan om 13.30 tot 15.30 uur samen te komen in het Jeugdgebouw! 
Tot ziens naar wij hopen op 4 mei!
Rebina en Ans.

Verantwoording giften.
 
Ont­van­gen voor de kerk: via dhr. P. van Houten € 10,–; via mevr. A. Slob € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet.
Trudy Hekman.