St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

28-03-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag         2 april, 10.00 uur: ds. J. Meertens uit Rhenen, 5e Zondag 40-dagentijd.
Zondag         9 april, 10.00 uur: ds. J.B. Quick uit Brummen, Palmpasen, 6e Zondag 40-dagentijd.
Donderdag 13 april, 19.30 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, Witte Donderdag (viering Heilig Avondmaal).
Vrijdag        14 april, 19.30 uur: ds. G. Boer uit Rhenen, Goede Vrijdag.
Zaterdag     15 april, 19.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren, Stille Zaterdag (gebedsbijeenkomst).
Zondag       16 april, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, 1e Paasdag.

Bij de diensten.
 
In de 40-dagentijd, waar de kinderen aan het begin van de dienst in de kerk zijn, is een hoogtepunt de zondag voor Pasen, Palmpasen genoemd. De kinderen lopen dan met hun zelf versierde palmtakken door de kerk. We gedenken dan dat Jezus naar Jeruzalem kwam, gezeten op een ezel. In groten getale kwam de menigte hem tegemoet en juichte hem toe met palmtakken in de hand.
In de Stille Week  gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We hopen u in de diverse diensten te mogen begroeten. Let u wel op de verschillende aanvangstijden!

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er om 10.00 uur kinderkerk in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk.

In de 40-dagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. De kinderkerk maakt dit zichtbaar in de kerk met behulp van een afbeelding van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. 
Zondag 2 april: Sterker dan de dood! Tegen de dood kan niemand op. En toch…
Zondag 9 april (Palmpasen): Kom tevoorschijn!
Veel mensen gaan Jezus tegemoet als hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Ze roepen hem toe ‘Hosanna!’
De leiding van de kinderkerk.

Zieken.
 
Wij leven mee met de kwetsbare en zieken in onze gemeente, met hen die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven. Een bezoekje of een kaart sturen is altijd een welkome afleiding.
Veel sterkte wensen we diegenen die een operatie tegemoet zien en zij die herstellende zijn van een behandeling of ingreep die ze moesten ondergaan.
Wij bidden hen, en de mensen die dicht bij hen staan, Gods zegen toe.

Ouderensoos.
 
Op 6 april a.s. is er weer ouderensoos. Wie vieren dan samen het Paasfeest. U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom in het Jeugdgebouw. We eindigen de middag met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
We hopen u allen te ontmoeten op 6 april. 
Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom, maar geeft u zich dan wel even op.
Met hartelijke groet, Ans, tel. 691939 en Rebinah, tel. 689805.

Diaconie 55+ reis.
 
Het is alweer bijna een jaar geleden, dat we met elkaar op reis geweest zijn. Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan om een leuk reisje in elkaar te zetten en een datum geprikt. Op donderdag 1 juni gaan we met elkaar op stap, de bus is inmiddels besproken, want daar moeten we vlug bij zijn.
Wij blijven dit keer in onze eigen provincie Gelderland en gaan naar Olde­broek, Harskamp en Voorthuizen.
Op een later tijdstip informeren wij u meer over deze reis, maar noteert u vast deze datum in uw agenda.
Wij hopen natuurlijk weer met een bus vol te kunnen vertrekken!
Namens de diaconie, C. van Elst.

Verantwoording giften.
 
Via mevr. A. van Bruxvoort, onvangen voor noodhulp in Afrika: € 100,–
Via mevr. E. Zanting, ontvangen voor het bloemenfonds: € 7,50
via mevr. J.K. van der Linden, ontvangen voor de kerk: € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.
 
De busjes kunnen weer geleegd worden op 4 april a.s. om 14.00 uur bij Jannie van der Linden.

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.