St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2017

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 5 maart 1e zondag 40-dagentijd (familiedienst)

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Elst (gld)
 
Collecte:         1e collecte is bestemd voor de Glind
2e collecte is bestemd voor de kerk
        Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Woensdag 8 maart Biddag voor gewas en arbeid

19:30 uur voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor diaconie
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de geluidsinstallatie

Zondag 12 maart 2e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger: Ds. H.G. Dijk uit Acquoy
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Gezinnen Guatemala
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de kinderkerk

Zondag 19 maart 3e zondag 40-dagen tijd

10:00 uur voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal
 
Collecte: 1e collecte is bestemd voor Oudere Moldavië
2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat

Zondag 26 maart 4e zondag 40-dagentijd 

10:00 uur voorganger: Ds. C. Fieren uit Rhenen
 
Collecte: 1e collecte Betuwse Jeugdkampen
2e is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese

Zondag 2 april 5e zondag 40-dagen tijd
 
10:00 uur voorganger: Ds. J. Meertens uit Rhenen
 
Collecten: 1e collecte Jongeren Zuid-Afrika
        2e collecte is bestemd voor de kerk
Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats
 
 
Activiteiten in onze gemeente

Maandag     6 maart:  Inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00- 16.00 uur. 
Dinsdag       7 maart:  Bijbelkring o.l.v. ds. Alma in de kleine zaal van het Jeugdgebouw aanvang 19.45 uur.
Woensdag   8 maart:  Biddag voor gewas en arbeid aanvang 19.30 uur.
Zaterdag    11 maart:  Oliebollen, de voorjaars actie wordt weer gehouden.
Zondag      12 maart:  Tienerdienst, ze komen elke 2e zondag van de maand bij elkaar aanvang 9.30 uur.
Maandag   20 maart:  Gebedskring komt bij elkaar in de St. Anna-kamer aanvang 20.00 uur.
Dinsdag     21 maart:  Kerkenraadsvergadering in de St. Anna-kamer aanvang 19.30 uur.
Dinsdag       4 april:     Verjaardag busjes legen bij Jannie van der Linden aanvang 14.00 uur.
Donderdag  6 april:     Ouderensoos komt bij elkaar in het Jeugdgebouw aanvang 14.30 uur.
 
Verantwoording diaconale collecten van de maand februari 

  5 februari  €  73,05  t.b.v. Werelddiaconaat
12 februari  €  28,65 
19 februari  €  47,00  t.b.v. vluchtelingenwerk
26 februari  €  24,90 

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand februari
 
€ 133,30 Kerk
€   38,00 Inst. Houd. Pr. Pl.
€   36.05  Orgelfonds
€   28,55 Klein onderhoud
€   34,95  Eredienst

Collecte van 5 maart voor De Glind

De Glind is een gewoon, klein, groen dorp dat valt onder gemeente Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. En dat alle leefgebieden (wonen, onderwijs/werken, vrije tijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. 

Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten van het jeugddorp.
 
Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!
 
Wij steunen al jaren dit mooie project en hopen dat u ook deze keer weer wilt bijdragen.

Kopij
Kopij voor de maandbrief van de maand april moet uiterlijk woensdag 29 maart a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl